• A
  • A
  • A
16.08.2021.
  • Od 21.07.2021. godine do 29.07.2021. godine, na internet prezentaciji i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje - listu „Poslovi“, na veb stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave i na veb stranici i oglasnoj tabli Republičkog zavoda za statistiku, objavljen je javni konkurs za popunjavanje jednog izvršilačkog radnog mesta u Republičkom zavodu za statistiku.

    Republički zavod za statistiku objavljuje spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

    Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

  Podeli ovu stranu  


   Linkovi

Odeljenje za pravne poslove

tel: +381 11 2422 029

tel: +381 11 2412 922, lok. 291