• A
 • A
 • A
Šta je pilot Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije (European Health Interview Survey - EHIS, wave 3)?
 • Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije u 2019. godini predstavlja nacionalno istraživanje koje će Republički zavod za statistiku u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije sprovesti u periodu od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine, u skladu sa međunarodnim standardima (Evropska anketa o zdravlju, treći talas – European Health Interview Survey - EHIS, wave 3).

  Istraživanjem će biti obuhvaćeno oko 6 000 slučajno izabranih domaćinstava u Srbiji. Predmet istraživanja biće odraslo stanovništvo starosti petnaest godina i više, kao i deca i omladina uzrasta od pet do četrnaest godina.

  Glavni cilj istraživanja zdravlja je da se, na osnovu reprezentativnog uzorka stanovništva, dobije opis zdravstvenog stanja populacije kako na nivou Republike tako i na nivou četiri statistička regiona (Vojvodina, Beograd, Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija).

  U osnovi istraživanja je potreba da se dobiju informacije o tome kako ljudi doživljavaju svoje zdravlje, do koje mere koriste zdravstvenu zaštitu i kako se brinu o svom zdravlju prihvatajući određene stilove života ili oslanjajući se na preventivne i druge zdravstvene usluge.

  U Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije koristiće se dva načina prikupljanja podataka:

  • intervju „licem u lice” – prikupljanje odgovora na pitanja u toku komunikacije između anketara i ispitanika i
  • samopopunjavanje upitnika od strane ispitanika bez učešća anketara.

  Tokom sprovođenja istraživanja obaviće se i osnovna antropološka merenja (visina, telesna masa) i merenje krvnog pritiska anketiranih lica.

Aktuelno

  Podeli ovu stranu  


 


  Kontakt


Gordana Bjelobrk

e-mailgordana.bjelobrk@stat.gov.rs

tel: +381 11 2412-922, lok. 372

Jasna Milanković

e-mail: Jasna.milankovic@stat.gov.rs

tel: +381 11 2412-922, lok. 295

Gordana Jordanovski

e-mail: gordana.jordanovski@stat.gov.rs

tel: +381 11 2412-922, lok. 344