• A
 • A
 • A
Istorijat
 • 1862

  Zvanična statistika u Srbiji ustanovljena je 18. aprila 1862. godine, kada je knez Mihailo Obrenović

  doneo akt kojim se ekonomsko odeljenje Ministarstva finansija obavezuje da vodi

  statističke poslove.

 • 1863

  Izašao je iz štampe prvi Državopis Srbije.

 • 1864

  Iz Ekonomskog odeljenja Ministarstva finansija izdvaja se posebno Statističko odeljenje.

 • 1881

  Donet Zakon o ustrojstvu statistike 

 • 1882

  Statistika prelazi u nadležnost Ministarstva narodne privrede

 • 1885

  Državna statistika Srbije postaje član Međunarodnog statističkog instituta,

  odnosno od osnivanja ove značajne institucije.

 • 1893

  Izdat je Prvi Statistički godišnjak Kraljevine Srbije 

 • 1894

  Prestaje da izlazi Državopis.

 • 1910

  Izlazi poslednji Statistički godišnjak Kraljevine Srbije. 

 • 1919

  Osnovana Direkcija državne statistike pri Ministarstvu socijalne politike Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

 • 1945

  Odluka o osnivanju Srpske zemaljske statistike (Službeni glasnik NR Srbije br. 4/45) doneta je 26. februara 1945. godine - preteča današnjeg Republičkog zavoda za statistiku.

 • 1946

  Donet zakon o opštedržavnom privrednom planiranju i državnim organima za planiranje, po kome Srpska zemaljska statistka postaje Statistički ured NR Srbije. 

 • 1948

  Prema Uredbi o osnivanju i radu Saveznog statističkog ureda i statističkih ureda u narodnim republikama, statistički ured NR Srbije i statistički uredi pri narodnim odborima postali su organi Saveznog statističkog ureda. Statistički ured NR Srbije bio je neposredno podređen Saveznom statističkom uredu, a odgovarao je Vladi NR Srbije. Statistički uredi pri narodnim odborima bili su pod neposrednim rukovodstvom Statističkog ureda NR Srbije.

  Sproveden prvi posleratni Popis stanovništva.

 • 1950

  U decembru 1950. godine izašao iz štampe prvi Statistički godišnjak u 50 primeraka.

 • 1951

  Statističkom uredu NR Srbije pripaja se i evidencija kao poseban vid aktivnosti, odnosno Statistički ured NR Srbije prerasta u Zavod za statistiku i evidenciju NR Srbije.

  Pokrenuta edicija Saopštenje.

 • 1952

  Pokrenuta serijska publikacija Mesečni statistički pregled.

 • 1953

  Sproveden Popis stanovništva.

 • 1955

  Pokrenuta edicija Bilten

 • 1956

  Donet Zakon o organima uprave u NR Srbiji (Službeni glasnik NR Srbije br. 21/56), prema ovom Zakonu Zavod za statistiku i evidenciju NR Srbije prerasta u Zavod za statistiku NR Srbije, to je praktično značilo definitivno oslobađanje statistike od poslova evidencije.

   

 • 1960

  Sproveden Popis poljoprivrede.

 • 1961

  Sproveden Popis stanovništva.

 • 1966

  Objavljen prvi broj iz edicije Radni dokument.

 • 1971

  Sproveden Popis stanovništva.

 • 1974

  Objavljena prva serijska publikacija Opštine u Srbiji.

 • 1981

  Sproveden Popis stanovništva.

 • 1987

  Prvo čvorište računarske mreže EARN (European Academic Research Network)

  za našu zemlju bio je, od 1987. godine, Republički zavod za statistiku (čvorište se zvalo YUBGSS21).

  EARN mreža je već tada bila spojena sa svetskom računarskom mrežom, danas poznatom kao Internet.

 • 1991

  Sproveden Popis stanovništva.

 • 2002

  Sproveden Popis stanovništva.

  Održana prva konfrencija za štampu.

 • 2004

  Pušten u rad prvi veb sajt Republičkog zavoda za statistiku.

 • 2009

  Donet Zakon o zvaničnoj statistici (Službeni glasnik RS br. 104/2009).

  Donošenjem ovog zakona prestaju da važe Zakon o statističkim istraživanjima (Službeni glasnik RS br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05) i Zakon o sistemu statističkih istraživanja (Službeni list SRJ br. 80/94 i 28/96).

 • 2010

  Pušten u rad novi veb sajt.

  Razvijena prva diseminaciona baza podataka.

 • 2011

  Sproveden Popis stanovništva.

  Razvijen IST - Republički zavod za statistiku jedna je od retkih statističkih institucija u svetu koja ima potpuno  samostalno razvijen operativni, produkcioni, meta data driven sistem najnovije tehnologije, koji služi za unos, obradu, statističku analizu i objavljivanje statističkih podataka.

  Republički zavod za statistiku otvorio Twitter nalog(@StatistikaSrb)

 • 2012

   Sproveden Popis poljoprivrede

 • 2017

  Prvi stručni pregled nivoa primene Kodeksa prakse evropske statistike u Republici Srbiji (peer review).

 • 2018

  Treća generacija veb sajta.

  Redizajnirana diseminaciona baza podataka.

 • 2019

  Pušten u rad Portal Otvoreni podaci.

Direktori Republičkog zavoda za statistiku
 • 1945

  dr Dragoslav Todorović (1945 - 1946)

 • 1946

  dr Jovan Savić (1946 - 1947)

 • 1947

  dr Miloš Macura (1947 - 1954) 

 • 1954

  Dušan Bjelogrlić (1954-1958)

 • 1958

  Rastko Škaljak (1958 - 1966)  

 • 1966

  Andreja Stokić (1966 – 1984)

 • 1984

  mr Milovan Živković (1984 – 1994)

 • 1994

  mr Zoran Jovanović (1994 – 1999)

 • 1999

  prof. dr Mileva Žižić (1999 – 2002)

 • 2002

  Zoran Jančić (2002 – 2004)  

 • 2004

  prof. dr Dragan Vukmirović (2004 – 2015)

 • 2015

  prof. dr Miladin Kovačević