• A
  • A
  • A
Građevinarstvo

Statistika građevinarstva obezbeđuje podatke o izvedenim građevinskim radovima i izdatim građevinskim dozvolama. Podaci o izvedenim građevinskim radovima  omogućavaju praćenje obima građevinske proizvodnje, i sagledavanje strukture investicionih ulaganja u građevine prema Klasifikaciji vrsta građevina, dok podaci o izdatim građevinskim dozvolama pokazuju buduće kretanje građevinske aktivnosti. 

Broj završenih stanova
24 803
Broj izdatih građevinskih dozvola
2 001
Vrednost izvedenih građevinskih radova, hilj. RSD
471 639 883