• A
 • A
 • A
Javna rasprava o Nacrtu zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine.
 • JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI
  O NACRTU ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA
  2021. GODINE


  Republički zavod za statistiku poziva građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine.

  Javna rasprava sprovodi se od 12. aprila do 17. maja 2019. godine.

  Osim na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku, javni poziv za učešće u javnoj raspravi objavljuje se i na Portalu e-uprave.

  Primedbe, predlozi i sugestije unose se u poseban obrazac (preuzima se ovde), koji se dostavlja Republičkom zavodu za statistiku na imejl adresu: javna.rasprava@stat.gov.rs.

  Tokom trajanja javne rasprave biće organizovan okrugli sto o Nacrtu zakona, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

  Po okončanju javne rasprave, Republički zavod za statistiku će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi.

  Nacrt zakona

  Obrazloženje

  Program javne rasprave

  Zaključak

  Izveštaj

  Podeli ovu stranu  


 


  Kontakt


Spomenka Azdejković

e-mailspomenka.azdejkovic@stat.gov.rs 
tel: +381 11 2412 922, lok. 263