• A
  • A
  • A
Kultura

Podaci iz različitih oblasti kulture  o broju i vrstama organizacija/ustanova, kapacitetima, posetiocima i slično.

Vesti
Vidi sve
shutterstock_274280534.jpg
21.12.2020. - Kultura, 2019.

U 2019. godini, broj bioskopskih predstava povećan je za 7,5% u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi bioskopskih predstava, učešće domaćih filmova u 2019. godini je 10,1%, stranih je 89,9%.

U ukupnom broju radio-stanica privatne stanice su zastupljene sa oko 79%, javne sa oko 16%, a ostale sa oko 5%. Struktura TV stanica je: privatne 76%, javne 21%, a ostale oko 3%.

Оpširnije