• A
 • A
 • A
Šta je Istraživanje višestrukih pokazatelja (Multiple Indicator Cluster Survey – MICS)?
 • MICS predstavlja globalni istraživački program razvijen od strane UNICEF-a kroz konsultacije sa drugim agencijama Ujedinjenih nacija. MICS je koncipiran tako da obezbedi statistički pouzdane i međunarodno uporedive podatke za ključne socijalne indikatore i usmeren je na najosetljiviji deo populacije: žene, decu i ugrožene i marginalizovane grupe stanovništva. Rezultati ovog istraživanja čine jednu od najznačajnijih baza podataka, a za mnoge indikatore koji se odnose na zdravlje, razvoj i obrazovanje dece, mladih i žena MICS predstavlja jedini izvor podataka.

  Istraživanje je na globalnom nivou prvi put sprovedeno 1995. godine i od tada se, na svakih pet godina, sprovodi u više od sto zemalja. Srbija je jedna od malobrojnih zemalja koje su sprovele sve prethodne cikluse MICS istraživanja (ukupno pet). Novi krug, MICS6, pokrenut je u oktobru 2016. godine i posebno je usmeren ka prikupljanju podataka koji se tiču Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDG). U Srbiji su u toku pripreme za sprovođenje ovog kruga istraživanja.

  Opširnije

Medijska kampanja
 • "Otvorite nam vrata, pokažite da vam je stalo"

   

  TV spot

  Republički zavod za statistiku i UNICEF Srbija, u prostorijama Medija centra, predstavili su konačne rezultate Istraživanja višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji  2014. i Istraživanja višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u romskim naseljima u Srbiji 2014 – MICS 5.

Arhiva MICS istraživanja

  Podeli ovu stranu  


 


  Kontakt


Nadežda Bogdanović

e-mailnadezda.bogdanovic@stat.gov.rs 
tel: +381 11 2412 922, lok. 285

 

Dragana Đoković Papić

e-mailddjokovic_papic@stat.gov.rs 
tel: +381 11 2410 947

 

Vladica Janković

e-mail: vladica.jankovic@stat.gov.rs
tel: +381 11 2412 922, lok. 297

  Linkovi

Globalni MICS program