• A
  • A
  • A
Strukturne poslovne statistike

Cilj istraživanja predstavlja obračun indikatora potrebnih za analizu strukture delatnosti poslovnih subjekata, strukture inputa i autputa proizvodnog procesa, poslovnog uspeha i konkurentnosti poslovnih subjekata na određenom nivou delatnosti, poslovanja malih i srednjih poslovnih subjekata, kao i razvoja poslovanja na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou u oblasti nefinansijske poslovne ekonomije.