• A
  • A
  • A
Saobraćaj i telekomunikacije

Statistika saobraćaja je podeljena na sledeće grane: drumski, železnički, gradski, rečni, vazdušni i cevovodni saobraćaj, a telekomunikacije na poštanski i telekomunikacioni saobraćaj.