• A
  • A
  • A
Spoljna trgovina

Statistika spoljne trgovine obrađuje i objavljuje podatke o međunarodnoj trgovini robom Republike Srbije u mesečnoj dinamici, u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama. Indikatori pokazuju  razvoj opšte ekonomske i trgovinske politike, predstavljaju osnov za definisanje komercijalne strategije za uvoznike i izvoznike i utvrđivanje materijalnih bilansa za strateške proizvode,  služe kao bitan izvor za nacionalne račune i statistiku bilansa plaćanja. Osnovni izvor podataka je Uprava Carine Republike Srbije, a za električnu energiju Elektromreža Srbije. 

Podaci
Pogledajte i ovo
Pogledajte i ovo
Pogledajte i ovo