• A
  • A
  • A

Prikupljanje podataka

 

Prikupljanje podataka predstavlja svaku aktivnost koja se odnosi na neposredno pribavljanje podataka putem popisa, statističkih istraživanja ili na preuzimanje podataka iz administrativnih izvora, kao i na dobijanje podataka metodom stalnog praćenja i posmatranja.

RZS garantuje bezbednost i poverljivost podataka koji su prikupljeni istraživanjem. Prikupljeni podaci koriste se isključivo u statističke svrhe.
Statistički podaci pomažu centralnoj i lokalnim vlastima, poslovnim subjektima, organizacijama i mnogim drugim da donesu odluke koje se tiču svih nas koji živimo i radimo u Srbiji.

Informacije za lica i domaćinstva
U RZS se sprovode različita istraživanja na slučajnim uzorcima domaćinstava i lica. Na osnovu prikupljenih podataka na izabranom delu populacije, donose se odgovarajući zaključci o celoj populaciji.
Ako ste primili pismo od RZS-a u kojem vas obaveštavamo da je u toku sprovođenje statističkog istraživanja i da će vas naš anketar posetiti ili kontaktirati sa vama putem telefona, to znači da ste, na osnovu slučajnog uzorka, izabrani da učestvujete u istraživanju. U zavisnosti od istraživanja, a radi merenja promena u vremenu, može se desiti da u istraživanju učestvujete više puta.

Dobili ste pismo obaveštenja o sprovođenju Ankete o radnoj snazi

Informacije za poslovne subjekte
Iz poslovne perspektive statistički podaci pružaju vitalan izvor informacija za identifikaciju trendova na tržištu.
Poslovni subjekti koji učestvuju u statističkom istraživanju se biraju iz Statističkog poslovnog registra (SPR), uzimajući u obzir sledeća obeležja: promet, broj zaposlenih i veličinu preduzeća. Da li će neki poslovni subjekat učestvovati u istraživanju, zavisi i od broja poslovnih subjekata registrovanih u nekoj delatnosti.
Generalno, veliki poslovni subjekti će uvek biti uključeni u istraživanja, jer informacije koje pružaju imaju veoma veliki značaj s obzirom na njihovo učešće u pojavi koja se prati.
Prema broju zaposlenih, poslovni subjekti mogu biti: 0–9 (mikro), 10–49 (mala), 50–249 (srednja), 250 i više (velika).
Statistička istraživanja se sprovode nezavisno jedno od drugog, tako da je moguće da jedan poslovni subjekt bude izabran u više istraživanja u isto vreme.
RZS teži da što više istraživanja sprovode putem elektronskog prikupljanja podataka (e-upitnici), odnosno popunjavanjem on-lajn upitnika putem veb-aplikacije.