• A
 • A
 • A
Beograd
 • Republički zavod za statistiku                                                              
  11000 Beograd, Milana Rakića 5                                                                            
  tel: +381 11 2412 922 (centrala) 
  faks: +381 11 2411 260 

  Odsek za komunikaciju i informisanje
  tel: +381 11 2401 284
  e-mail: stat@stat.gov.rs

  Biblioteka 
  tel: +381 11 2412 922, lok. 251 i 253

  Grupa za razvoj i održavanje veb sajta                                                             
  Branka Pantić, rukovodilac Grupe                                                                          
  branka.pantic@stat.gov.rs
  tel: +381 11 2412 922 lok. 348

  Međunarodna saradnja                                                             
  tel: +381 11 2411 836
  e-mail: interco@stat.gov.rs


  Lice za zaštitu podataka o ličnosti                                                            
  Mladen Veličković                                                                            
  tel: +381 11 2412 922 lok. 380
  e-mail: mladen.velickovic@stat.gov.rs

  Pritužbe na ponašanje državnih službenika                                                           
  mogu se podneti na adresu Republički zavod za statistiku, Milana Rakića 5, Beograd

   

  Podeli ovu stranu  


 


  Kontakt


Republički zavod za statistiku

11000 Beograd, Milana Rakića 5 

tel: +381 11 2412 922 (centrala)

faks: +381 11 2411 260