• A
  • A
  • A
population.png
6 963 764
STANOVNIŠTVO
bdp.jpg
4 % rast
BDP
industry.png
1,1 % rast
INDUSTRIJA
price_label.png
1,9 % rast
POTROŠAČKE CENE
zarade.jpg
76 096 RSD
BRUTO ZARADA
Baza podataka
Publikacije
Izveštaji međunarodnih organizacija
Aktuelni pokazatelji
Podaci iz najtraženijih statističkih oblasti
Detaljnije

Ciljevi održivog razvja

Detaljnije
Otvoreni podaci
Pristup skupovima podataka u mašinski čitljivim formatima koji se mogu koristiti i ponovo upotrebiti u komercijalne ili nekomercijalne svrhe
Detaljnije
Vesti
Vidi sve
22.01.2020. - Promene kod naseljenih mesta, opština/gradskih opština i gradova, 2019.

Stanje 1. januara 2020. godine

Na osnovu Statuta Grada Novog Sada („Službeni glasnik Grada Novog Sada“, broj 36/11, od 27. marta 2019. godine), Grad Novi Sad ugasio je svoje gradske opštine (Novi Sad i Petrovaradin), tj. Grad Novi Sad nema više gradskih opština, a zadržan je dosadašnji matični broj (89010). Matični brojevi za Gradsku opštinu Novi Sad (80284) i Gradsku opštinu Petrovaradin (80519) ugašeni su. 

Na teritoriji Republike Srbije, tokom 2019. godine nije bilo drugih administrativno-teritorijalnih promena kod ostalih naseljenih mesta, opština/gradskih opština i gradova.

15.01.2020. - Izdate građevinske dozvole, novembar 2019.

U novembru mesecu 2019. izdata je 1 931 građevinska dozvola, što je za 15,5% više nego u novembru prethodne godine. Indeks predviđene vrednosti radova u novembru 2019. veći je za 40,8% u odnosu na novembar 2018.

13.01.2020. - Indeksi cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva, novembar 2019.

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u novembru 2019. godine, u odnosu na isti mesec 2018. godine, povećane su za 1,5%.

13.01.2020. - Indeksi potrošačkih cena, decembar 2019.

Potrošačke cene u decembru 2019. godine, u odnosu na novembar 2019. godine, u proseku su više za 0,5%.

13.01.2020. - INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

Obaveštavamo Vas da je dana 13.01.2020. godine objavljen INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA, za radna mesta pomoćnik direktora - Sektor za kvalitet, metodologije i standarde, pomoćnik direktora - Sektor za koordinaciju statističkog sistema, administrativne izvore i statistiku tržišta rada i pomoćnik direktora - Sektor za područne statističke centre.

09.01.2020. - Navodnjavanje, 2019.

 Za navodnjavanje je u 2019. godini ukupno zahvaćeno 67 692 hilj. m3 vode, što je za 24,1% više nego u prethodnoj godini. Najviše vode crpelo se iz vodotokova - 90,2%, dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda, jezera, akumulacija i iz vodovodne mreže.

29.12.2019. - Ekonomska kretanja u Republici Srbiji, 2019.

Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u Republici Srbiji u 2019. godini, merena realnim kretanjem bruto domaćeg proizvoda (BDP), ostvarila rast od 4,0% u odnosu na 2018. odinu.

Procenjeno je da su bruto investicije u osnovna sredstva u 2019. godini, u poređenju sa prethodnom godinom, ostvarile realni rast od 14,2%.

29.12.2019. - Spoljnotrgovinska robna razmena, za tekući period i novembar 2019.

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za  period  januar-novembar 2019. godine iznosi:

   – 42315,2 miliona dolara – porast od  1,7% u odnosu na isti period prethodne godine;

   – 37765,8 miliona evra – porast od  7,6% u odnosu na isti period prethodne godine.

Najava objavljivanja
24.01.2020. Prosečne zarade po zaposlenom, novembar 2019
27.01.2020. Indeksi prosečnih cena spoljne trgovine, januar-novembar 2019
31.01.2020. Registrovana zaposlenost, 2019
31.01.2020. Registrovana zaposlenost, IV kvartal 2019
31.01.2020. Registrovana zaposlenost po opštinama i gradovima, 2019
31.01.2020. Promet robe u trgovini na malo, decembar 2019
31.01.2020. Turistički promet, decembar 2019
31.01.2020. Spoljnotrgovinska robna razmena, decembar 2019
31.01.2020. Spoljnotrgovinska robna razmena - po tekućem kursu, EUR, decembar 2019
31.01.2020. Indeksi industrijske proizvodnje, decembar 2019
31.01.2020. Indeksi industrijske proizvodnje, decembar 2019
31.01.2020. Indeksi zaliha gotovih proizvoda u industriji, decembar 2019
31.01.2020. Spoljnotrgovinska robna razmena - po tekućem kursu, RSD, decembar 2019
31.01.2020. Spoljnotrgovinska robna razmena - po tekućem kursu, USD, decembar 2019
Kalendar objavljivanja
list.png (1)
Prijavite se na Email listu
Vizuelizacija podataka
diLogo_blue.png
Projekti podržani od Evropske unije
Aktuelni indikatori