• A
 • A
 • A
Podnošenje zahteva
 • Zaštita i bezbednost individualnih podataka o fizičkim i pravnim licima sprovodi se po strogo definisanoj proceduri. 

  Republički zavod za statistiku (RZS) kao odgovorni proizvođač zvanične statistike obezbeđuje korišćenje anonimiziranih mikropodataka na osnovu podnetog zahteva.

  Zahtev mogu podneti:
  •  akreditovane naučnoistraživačke organizacije (instituti, fakulteti, univerziteti i centri izuzetnih vrednosti);
  • kao i institucije koja sprovode poseban projekat koji se finansira od strane nacionalnih ili međunarodnih istraživačkih programa.

  Zahtev se može podneti na imejl-adresu: stat@stat.gov.rs, ili putem pošte na adresu: 
  Republički zavod za statistiku
  Milana Rakića 5
  11 050 Beograd

  Podeli ovu stranu  


 


  Kontakt


Odsek za komunikaciju i informisanje

Sanja Aksentijević

Aleksandra Danilović

Jelena Savković

e-mailstat@stat.gov.rs

tel: +381 11 2401 284

tel: +381 11 2412 922, lok. 335

tel: +381 11 2412 922, lok. 227

  Linkovi

Pravilnik o načinu i postupku davanja podataka koje proizvodi Republički zavod za statistiku

Zahtev za omogućavanje pristupa individualnim podacima bez identifikatora

Uputstvo o načinu korišćenja zaštićene prostorije