• A
  • A
  • A

Pregovori sa Evropskom unijom

Poglavlje 18 - Statistika

Pregovori u okviru Poglavlja 18, koje se odnosi na statistiku, obuhvataju usklađivanje pravnih propisa  Republike Srbije sa pravnom tekovinom Evropske unije. Ovo poglavlje se smatra veoma značajnim pošto će pozitivne promene koje proističu iz uspešnog procesa pregovora kao rezultat imati bolji kvalitet, dostupnost i verodostojnost podataka. Pouzdana i uporediva statistika je preduslov uspešnih pregovora, stoga je ova uloga statistike posebno evidentna u oblastima ekonomije, finansija, poljoprivrede i regionalne politike.

Pored svog (Pregovaračkog poglavlja 18), RZS je direktno uključen u rad još 16 pregovaračkih poglavlja.

Na Međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Republike Srbije, 10. decembra 2018. godine, zvanično je otvoreno Poglavlje 18 ‒ Statistika.

  Podeli ovu stranu  


 


  Kontakt


Kristina Pavlović

e-mail: kristina.pavlovic@stat.gov.rs
tel: +381 11 2412 922, lok. 249

  Linkovi

Izveštaj sa skrininga

Izveštaj EK o napretku Srbije za 2023. godinu (samo na engleskom)

Izveštaj EK o napretku Srbije za 2022. godinu (samo na engleskom)

Izveštaj EK o napretku Srbije za 2021. godinu (samo na engleskom)

Izveštaj EK o napretku Srbije za 2020. godinu (samo na engleskom)

Izveštaj EK o napretku Srbije za 2019. godinu (samo na engleskom)

Izveštaj o napretku za 2018. godinu (samo na engleskom)

Izveštaj o napretku za 2016. godinu

Izveštaj o napretku za 2015. godinu

Izveštaj Peer Review misije