• A
  • A
  • A
Registar prostornih jedinica i GIS

Registar prostornih jedinica, koji je automatizovana baza integrisana u Geografski informacioni sistem, a kojom se na standardizovan način vrši indentifikacija postojećih, novoformiranih i ukinutih prostornih jedinica i beleži sve njihove promene. Prostorne jedinice koje se vode u Registru su: popisni krugovi, statistički krugovi, naseljena mesta, katastarske opštine, mesne zajednice, opštine/gradske opštine, gradovi, upravni okruzi, Grad Beograd, autonomne pokrajine i Republika Srbija, i predstavljene su u vidu karata putem GIS programa.

Vesti
Vidi sve
srbijamapapocetnaSaop.gif
22.01.2019. - Promene kod naselja, opština i gradova, 2018.

Stanje 1. januara 2019. godine

Na osnovu „Zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije“, opštine Bor i Prokuplje dobijaju status grada („Službeni glasnik RS“, br. 47/2018, od 20. juna 2018. godine).

Na teritoriji Republike Srbije, tokom 2018. godine nije bilo drugih administrativno-teritorijalnih promena kod ostalih naselja, opština, gradskih opština i gradova.

Оpširnije