• A
 • A
 • A
Vesti
 • Od 01. juna 2017. godine Republički zavod za statistiku nije nadležan za dodelu matičnih brojeva i izdavanje Obaveštenja o razvrstavanju za stambene zajednice.

  Jedinstveni registar stambenih zajednica se vodi u Republičkom geodetskom zavodu, a lokalne samouprave od 01. juna 2017. godine donose Rešenja o osnivanju stambene zajednice i istovremeno joj dodeljuju matični broj.

   

Izdavanje Obaveštenja o razvrstavanju
 • U Registru jedinica razvrstavanja (RJR) može se dobiti Obaveštenje o razvrstavanju za sledeće jedinice razvrstavanja:

  71 – Državni organ

  72 – Pravosudni organ

  73 – Organ jedinice lokalne samouprave

  74 – Mesnu zajednicu

  75 – Organ autonomne pokrajine

  76 – Drugi organ jedinice lokalne samouprave

  77 – Međuvladinu organizaciju

  80 – Versku organizaciju

  81 – Političku organizaciju

  84 – Dopisništvo inostranih medija

  85 – Ustanovu

  86 - Udruženje poslodavaca

  87 – Profesionalnu komoru

  88 – Fond 

  89 – Nacionalni savet

  90 – Ostale oblike

  94 – Sindikalnu organizaciju

  96 – Stečajnu masu

   Obaveštenje o razvrstavanju se može dobiti i za poslovne, organizacione i druge jedinice u sastavu sledećih jedinica razvrstavanja: 

  71 – Državni organ, 72 – Pravosudni organ, 73 – Organ jedinice lokalne samouprave, 75 – Organ autonomne pokrajine, 80 – Versku organizaciju, 85 – Ustanovu, 87 – Profesionalnu komoru.

  Usluga za izdavanje Obaveštenja o razvrstavanju je besplatna.

  Podeli ovu stranu  


 


  Kontakt


Odsek za administrativne izvore i registre

Žiko Obradović

e-mail:  ziko.obradovic@stat.gov.rs

tel: +381 11 2412 922, lok. 413

Marija Nikolić

e-mail:  marija.nikolic@stat.gov.rs

tel: +381 11 2412 922, lok. 257

  Linkovi

Obrazac RJR-1 

Obrazac RJR-1A

Obrazac RJR-1B

Obrazac RJR-1AB

Obrazac RJR-S

Obrazac RJR-SM

Spisak opština i gradova sa odgovarajućim pozivom na broj