• A
  • A
  • A
population.png
6 926 705
СТАНОВНИШТВО
bdp3.jpg
-1,1 % пад
БДП
industry.png
2,6 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1,8 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
87 058 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ отвореним скуповима података статистичких индикатора и индикатора Циљева одрживог развоја које објављује Републички завод за статистику
Детаљније
Вести
Види све
Регистар индустријских зона у Републици Србији

Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним. 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 14.04.2021. године до 22.04.2021. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (6) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

16.04.2021. - Предшколско васпитање и образовање, 2021

У школској 2020/21. години 216 570 деце похађало је предшколско васпитање и образовање. Деце узраста од шест месеци до три године било је 50 635 (23,4%), а деце од навршене три године до поласка у школу 165 935 (76,6%).

Обавезни припремни предшколски програм (ППП) похађало је 64 535 деце, 31 141 девојчица и 33 394 дечака. Обухват деце ППП-ом је 96,4%.

15.04.2021. - Јавни позив за пријављивање кандидата за анкетаре за „Истраживања о пословној клими и потрошњи становништва (BCS)“

Јавни позив 

Заинтересовани кандидати се могу пријавити попуњавањем електронске пријаве од четвртка, 15. априла 2021 године од 12 часова до понедељка, 19. априла 2021 до 12 часова на интернет страници:

Електронска пријава

15.04.2021. - Издате грађевинске дозволе, фебруар 2021

У фебруару месецу 2021. издато је 1 516 грађевинских дозвола, што је за 6,8% више него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у фебруару 78,0% дозволa односи се на зграде, а 22,0% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 66,8% дозвола издато је за стамбене, а 33,2% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (65,5%).

 

12.04.2021. - Индекси потрошачких цена, март 2021.

У марту 2021. године, у односу на фебруар 2021. године, потрошачке цене су у просеку повећане за 0,5% (индекс 100,5).

12.04.2021. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, фебруар 2021.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у фебруару 2021. године, у односу на исти месец 2020. године, повећане су за 8,5%.

09.04.2021. - Средње образовање – почетак школске године, 2020

У школској 2020/21. години 518 редовних средњих школа похађало је 248 605 ученика, а 41 државну школу/одељење за ученике са сметњама у развоју похађало је 2 320 ученика.

Најновије објављено
Најава објављивања
20.04.2021. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2021
26.04.2021. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-фебруар 2021
26.04.2021. Просечне зараде по запосленом, фебруар 2021
26.04.2021. Живорођени и умрли, јануар-март 2021
28.04.2021. Регистрована запосленост, I квартал 2021
29.04.2021. Улаз, излаз и транзит друмских теретних возила, по земљама регистрације возила, 2020
29.04.2021. Промет робе у трговини на мало, март 2021
29.04.2021. Туристички промет, март 2021
29.04.2021. Спољнотрговинска робна размена, март 2021
29.04.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, март 2021
29.04.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, март 2021
29.04.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, март 2021
29.04.2021. Индекси индустријске производње, март 2021
29.04.2021. Индекси индустријске производње, март 2021
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси
Актуелни индикатори