• A
  • A
  • A
population.png
6 963 764
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
5 % раст
БДП
industry.png
-16,6 % пад
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
0,6 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
82 320 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
Пробни попис пољопривреде 2020

У склопу припрема предстојећег Пописа пољопривреде 2021. Републички завод за статистику спровешће Пробни попис пољопривреде у периоду од 12. до 19. јуна 2020. године.

Сви пописивачи који буду ангажовани у обавези су да прођу on- line обуку.

Циљ пробног пописа је тестирање методологије за предстојећи попис пољопривреде и тестирање апликације за унос и слање података.

Упутство за пописиваче можете погледати овде.

01.06.2020. - Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, 1. тромесечје 2020.

Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у првом тромесечју 2020. године, у односу на исти период 2019. године, у текућим ценама је већа за 12,0%, а у сталним ценама за 12,7%.

01.06.2020. - Промет пољопривредних производа на пијацама, 1. тромесечје 2020.

Укупна вредност промета пољопривредних производа на пијацама у Републици Србији у првом тромесечју 2020, у односу на исти период 2019. године, мања је у текућим ценама за 4,2%.

01.06.2020. - Унутрашња трговина, I тромесечје 2020. године

Промет робе у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) у Републици Србији у првом тромесечју 2020, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи пад у текућим ценама од 4,1%.

01.06.2020. - Квартални бруто домаћи производ у Републици Србији, први квартал 2020. године

Реални раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2020. године, у односу на исти период претходне године, износио је 5,0%.

Десезонирана серија података показује пад бруто домаћег производа у првом кварталу 2020. године од 0,6% у односу на претходни квартал.

29.05.2020. - Промет робе у трговини на мало, април 2020. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у априлу 2020. године, у односу на април 2019. године, мањи је у текућим ценама за 20,1%, а у сталним ценама за 18,6%.

29.05.2020. - Индекси индустријске производње, април 2020.

Индустријска производња у Републици Србији у априлу 2020. године мања је за 16,6% у односу на април 2019. године.

29.05.2020. - Кретања на тржишту рада у првом кварталу 2020.

У првом кварталу 2020. године број запослених износио је 2 877 400, а број незапослених 310 300. Стопа запослености за дати период износи 48,7% а стопа незапослености 9,7%.

Најава објављивања
03.06.2020. Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, I квартал 2020
03.06.2020. Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2020
04.06.2020. Штете у шумама, 2019
05.06.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, мај 2020
05.06.2020. Цене на мало пољопривредних производа, трећа недеља претходног месеца 2020
05.06.2020. Квартално пословање привредних друштава, I квартал 2020
05.06.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз, мај 2020
08.06.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, мај 2020
08.06.2020. Потрошња опасних хемикалија, 2019
10.06.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза, мај 2020
10.06.2020. Индекси цена угоститељских услуга, мај 2020
10.06.2020. Месечни статистички билтен, март 2020
10.06.2020. Коришћење и заштита вода од загађивања, 2019
12.06.2020. Индекси потрошачких цена, мај 2020
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори