• A
  • A
  • A
population.png
6 926 705
СТАНОВНИШТВО
bdp3.jpg
-1,1 % пад
БДП
industry.png
2,5 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1,1 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
90 849 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
Регистар индустријских зона у Републици Србији

Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним. 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 16.12.2020. године до 24.12.2020. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (2) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

05.03.2021. - Квартално пословање привредних друштава, IV квартал 2020. године

Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у четвртом кварталу 2020. године били су већи за 9,7% у односу на исти период претходне године. У поређењу с трећим кварталом 2020. године, забележен је њихов раст од 10%. У информационо-комуникационом (ИКТ) сектору пословни приходи су били већи за 10,1% у односу на исти период претходне године. У поређењу с трећим кварталом 2020. године, забележен је њихов раст од 14%.

05.03.2021. - Републички завод за статистику објавио публикацију „Жене и мушкарци у Републици Србији, 2020”

Републички завод за статистику, уз подршку Агенције за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), објавио је шесту по реду публикацију „Жене и мушкарци у Републици Србији, 2020“.

01.03.2021. - Унутрашња трговина, IV тромесечје 2020. године

Промет робе у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) у Републици Србији у четвртом тромесечју 2020, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 0,5%.

01.03.2021. - Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, 4. тромесечје 2020.

Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у четвртом тромесечју 2020. године, у односу на исти период претходне године, изражена у текућим ценама, већа је за 11,5%.

01.03.2021. - Промет пољопривредних производа на пијацама, 4. тромесечје 2020.

Укупна вредност промета пољопривредних производа на пијацама у Републици Србији у 2020, у односу на 2019. годину, мања је у текућим ценама за 6,3%.

01.03.2021. - Квартални бруто домаћи производ, IV квартал 2020.

Реални пад бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2020. године, у односу на исти период претходне године, износио је 1,1%.

Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2020. године од 2,2% у односу на претходни квартал.

Најновије објављено
Најава објављивања
08.03.2021. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, фебруар 2021
10.03.2021. Месечни статистички билтен, децембар 2020
10.03.2021. Индекси цена угоститељских услуга, фебруар 2021
10.03.2021. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза, фебруар 2021
12.03.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, јануар 2021
12.03.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, јануар 2021
12.03.2021. Индекси потрошачких цена, фебруар 2021
12.03.2021. Спољнотрговинска робна размена, јануар 2021
12.03.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, јануар 2021
13.03.2021. Гранични промет путничких моторних возила и путника, IV квартал 2020
13.03.2021. Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, IV квартал 2020
13.03.2021. Регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, 2020
15.03.2021. Цене станова новоградње, 2020
15.03.2021. Издате грађевинске дозволе, јануар 2021
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси
Актуелни индикатори