• A
  • A
  • A
population.png
6 871 547
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
7 % раст
БДП
industry.png
7,7 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
9,6 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
70 605 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
industry_blue.png
Регистар индустријских зона у Републици Србији
Вести
Види све
Поштанска марка посвећена јубилеју –160. годишњици званичне статистике у Србији

Јавно предузеће „Пошта Србијe” је у Програм издавања пригодних поштанских марака за 2022. годину уврстила и пригодну емисију „Институције Србије“, у оквиру које је објављена и пригодна марка (са ликом проф. др Владимира Јакшића, српског економисте оснивача првог одељења за статистику у Србији) посвећена јубилеју – 160. годишњици званичне статистике у Србији.

20.05.2022. - Подизање и гајење шума, 2021.

Обим радова на пошумљавању у 2021. мањи је у односу на претходну годину за 19%. Највећи пад пошумљавања у односу на претходну годину био је у Београдском региону, 44%, а најмањи пад пошумљавања био је у Региону Јужне и Источне Србије, 6%. Радови на подизању плантажа и заштитних појасева у 2021. години, у односу на претходну годину, смањени су за 465 ha.

16.05.2022. - Издате грађевинске дозволе, март 2022.

У марту месецу 2022. издате су 2 743 грађевинске дозволе, што представља повећање од 35,2% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у марту, 76,2% дозволa односи се на зграде, а 23,8% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 74,5% дозвола издато је за стамбене, а 25,5% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (66,3%).

 

16.05.2022. - Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, I квартал 2022.

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у I кварталу 2022. године, у односу на исти квартал 2021. године, повећане су за 27,7%.

13.05.2022. - Све информације о предстојећем Попису 2022. на новом веб-сајту

Поштовани посетиоци сајта, у склопу припрема за реализацију Пописа становништва, домаћинства и станова 2022, данас је у рад пуштен веб-сајт popis2022.stat.gov.rs.

Путем овог веб-сајта, сви заинтересовани грађани могу да прате најновија дешавања у вези са припремама и реализацијом Пописа. Попис 2022. спроводи се у периоду од 1. до 31. октобра ове године. 

12.05.2022. - Индекси потрошачких цена, април 2022.

Цене производа и услуга личне потрошње у априлу 2022. године, у односу на март 2022. године, у просеку су повећане за 1,5%.

12.05.2022. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, март 2022.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у марту 2022. године, у односу на исти месец 2021. године, повећане су за 24,3%.

10.05.2022. - Грађевинска делатност , I квартал 2022.

Према подацима прикупљеним у I кварталу 2022. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 10,3% у текућим ценама, док у сталним ценама бележи пад од 5,9% у односу на I квартал 2021. године. Посматрано према врсти грађевина, вредност изведених радова на зградама, у сталним ценама, смањена је за 7,5%, а на осталим грађевинама за 4,6%.

Најава објављивања
25.05.2022. Живорођени и умрли, јануар-април 2022
25.05.2022. Просечне зараде по запосленом, март 2022
26.05.2022. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-март 2022
27.05.2022. Сеча дрвета, 2021
27.05.2022. Снабдевање питком водом и отпадне воде из насеља, 2021
31.05.2022. Туристички промет, април 2022
31.05.2022. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, април 2022
31.05.2022. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, април 2022
31.05.2022. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, април 2022
31.05.2022. Анкета о радној снази, I квартал 2022
31.05.2022. Спољнотрговинска робна размена, април 2022
31.05.2022. Промет робе у трговини на мало, април 2022
31.05.2022. Квартални бруто домаћи производ, I квартал 2022
31.05.2022. Индекси залиха готових производа у индустрији, април 2022
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори