• A
  • A
  • A
population.png
6 871 547
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
13,7 % раст
БДП
industry.png
1,7 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
4,3 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
89 793 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ отвореним скуповима података статистичких индикатора и индикатора Циљева одрживог развоја које објављује Републички завод за статистику
Детаљније
Вести
Види све
Регистар индустријских зона у Републици Србији

Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним. 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 14.04.2021. године до 22.04.2021. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (6) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

17.09.2021. - Рачун накнада у области животне средине, 2019.

У 2019. години, приходи од накнада у области животне средине износили су 223 716,2 мил. динара, што је за 5,6% више него претходне године. Највеће учешће у структури прихода имале су категорије енергетски порези и порези из области саобраћаја, 85,9% односно 7,1%, док су накнаде за загађење и накнаде за коришћење ресурса учествовале са 5,6% односно са 1,5%, респективно.

17.09.2021. - Рачун емисијa у ваздух, 2019.

Емисија сумпор-диоксида (SО2) у 2019. години износила је 395,4 килотона (Gg), што је за 14,0% више у односу на претходну годину. Укупна емисија SО2 у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром има удео од 91,5% и бележи раст у поређењу са 2018. годином. Учешће овог гаса у сектору Прерађивачка индустрија износи 4,3%, у осталим секторима економских делатности 1,7% и у домаћинствима 2,5%. 

15.09.2021. - Цене станова новоградње, I полугодиште 2021.

Просечнa ценa станова новоградње у Републици Србији у I полугодишту 2021. године износила је 179 852 динара. Цене станова у посматраном периоду кретале су се у интервалу од 53 382 динара по m² у Бујановцу до 373 406 динара у Београдској општини Савски венац.

15.09.2021. - Издате грађевинске дозволе, јул 2021.

У јулу месецу 2021. издато је 2 278 грађевинских дозвола, што представља повећање од 13,6% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у јулу 84,0% дозволa односи се на зграде, а 16,0% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 76,2% дозвола издато је за стамбене, а 23,8% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (72,0%).

 

13.09.2021. - Индекси потрошачких цена, август 2021.

У августу 2021. године, у односу на јул 2021. године, потрошачке цене су у просеку повећане за 0,9% (индекс 100,9).

13.09.2021. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јул 2021.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јулу 2021. године, у односу на исти месец 2020. године, повећане су за 30,7%.

Најава објављивања
24.09.2021. Укупан превоз путника и робе, I полугодиште 2021
24.09.2021. Живорођени и умрли, јануар-август 2021
24.09.2021. Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, стање 05.09. 2021
24.09.2021. Просечне зараде по запосленом, јул 2021
24.09.2021. Светски дан туризма, 2021
27.09.2021. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-јул 2021
30.09.2021. Промет робе у трговини на мало, август 2021
30.09.2021. Туристички промет, август 2021
30.09.2021. Спољнотрговинска робна размена, август 2021
30.09.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, август 2021
30.09.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, август 2021
30.09.2021. Индекси залиха готових производа у индустрији, август 2021
30.09.2021. Индекси индустријске производње, август 2021
30.09.2021. Индекси индустријске производње, август 2021
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси
Актуелни индикатори