• A
  • A
  • A
population.png
6 797 105
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
0,7 % раст
БДП
industry.png
0,4 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
15,1 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
85 485 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
Popis.png
Попис пољопривреде
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
Вести
Види све
31.05.2023. - Спољнотрговинска робна размена, за април 2023.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-април 2023. године износи:

   – 23632,9 милионa долара – пад од  0,3% у односу на исти период претходне године;

   – 21944,7 милиона евра – пораст од  3,3% у односу на исти период претходне године.

31.05.2023. - Промет робе у трговини на мало, април 2023. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у априлу 2023. године, у односу на исти месец претходне године, већи је у текућим ценама за 7,3%, а у сталним ценама мањи је за 6,1%.

31.05.2023. - Туристички промет, април 2023.

У Републици Србији у априлу 2023. године, у односу на април 2022. године, број долазака туриста већи је за 22,2 %, док је број ноћења већи за 17,7 %.

У априлу 2023. године, у односу на април 2022. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 9,5 %, а број ноћења страних туриста већи је за 28,6%.

31.05.2023. - Индекси индустријске производње, април 2023.

Раст индустријске производње од 0,4% у априлу 2023. године у односу на април 2022. године.

31.05.2023. - Квартални бруто домаћи производ, I квартал 2023.

Реални раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2023. године, у односу на исти период претходне године, износио је 0,7%. 

Десезонирана серија података показује пад бруто домаћег производа у првом кварталу 2023. године од 0,2% у односу на претходни квартал.

26.05.2023. - Сеча дрвета, 2022.

Обим радова спроведених на сечи дрвета у Републици Србији у 2022, у односу на претходну годину, увећан је за 11%, у Београдском региону увећан је за 17%, у Региону Војводине увећан је за 13%, у Региону Шумадије и Западне Србије увећан је за 8%, а у Региону Јужне и Источне Србије увећан је за 14%. Посечена запремина дрвета у 2022. години укупно износи око 3,8 милиона m3. Највећи део ове запремине дрвета, око 2,0 милиона m3 (54%), употребљен је као огревно дрво. Посечена (бруто) запремина дрвета у државним шумама и ван шума износи око 2,8 милионa m3, а у приватним шумама и ван шума око 913 000 m3.

26.05.2023. - Снабдевање питком водом и отпадне воде из насеља, 2022.

У 2022. години, за потребе снабдевања питком водом захваћено је 702 милиона m3, што представља 2,3% више воде у односу на 2021. годину.  Укупна количина отпадних вода из насеља у 2022. години већа је за 2,5% него у 2021. години, од чега се количина отпадних вода испуштена у јавну канализацију повећала за 3,5% у односу на 2021.

25.05.2023. - Старост и пол

У књизи „Старост и пол“ дати су коначни резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о становништву Републике Србије према старости и полу, по петогодишњим старосним групама, до нивоа насељеног места. Поред ових података, у књизи се налазе и подаци о пунолетном становништву (становништво старо 18 и више година), као и подаци о просечној старости становништва.

Најава објављивања
01.06.2023. Унутрашња трговина, I квартал 2023
01.06.2023. Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, I квартал 2023
01.06.2023. Промет пољопривредних производа на пијацама, I квартал 2023
02.06.2023. Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, I квартал 2023
02.06.2023. Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2023
02.06.2023. Штете у шумама, 2022
05.06.2023. Квартално пословање привредних друштава, I квартал 2023
05.06.2023. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, мај 2023
05.06.2023. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз, мај 2023
05.06.2023. Цене на мало пољопривредних производа, трећа недеља претходног месеца 2023
05.06.2023. Светски дан заштите животне средине, 2022
07.06.2023. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, мај 2023
08.06.2023. Собе и помоћне просторије у стану, 2022
09.06.2023. Коришћење и заштита вода од загађивања, 2022
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
Регистар индустријских зона
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори