• A
  • A
  • A
population.png
6 926 705
СТАНОВНИШТВО
bdp3.jpg
-6,4 % пад
БДП
industry.png
0,4 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1,9 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
83 016 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
25.09.2020. - Просечне зараде по запосленом, јул 2020.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јул 2020. године износила је 83 016 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 60 029 динара.

У периоду јануар-јул 2020. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 9,3%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 7,7%.

Медијална нето зарада за јул 2020. године износила је 45 736 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

25.09.2020. - Живорођени и умрли, јануар-август 2020.

У Републици Србији, у периоду јануар-август 2020. године, број живорођених је износио 40 559. У односу на исти период претходне године, када је укупан број живорођених износио 41 547, бележи се пад од 988 односно за 2,4%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-август 2020. године износио је 70 322 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 68 251, бележи се раст од 2 071 или за 3,0%.

25.09.2020. - Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, стање 05.09.2020.

Према претходним резултатима, са стањем на дан 5. септембра 2020. године, остварена производња пшенице је 2 973 хиљ. тона, што је за 17,3% више у односу на производњу остварену у прошлој години. Остварена производња малина је виша за 7,4%, а вишања за 70,9%.

Очекивана производња кукуруза је 8 048 хиљ. тона, што је за 9,6% више у односу на производњу остварену у прошлој години. У поређењу са прошлом годином, очекује се већа производња соје (15,1%), а мања сунцокрета (8,8%) и шећерне репе (10,5%).

22.09.2020. - Годишње истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија, 2020.

Истраживање се односи на прво тромесечје 2020. године, као и на 2019. годину за одређена питања. Резултати истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у Републици Србији показују да 81% домаћинстава поседује интернет прикључак – што чини повећање од 0,9% у односу на 2019. годину. У последња три месеца 72,4% лица старости од 16 до 74 године користило је рачунар – што, у односу на претходну годину, представља повећање од 0,5%. У свом пословању интернет користи 100% предузећа, док веб-сајт поседује њих 84,4%.

18.09.2020. - Порези у области животне средине, 2018.

Вредност прихода од пореза у области животне средине је 2,9 пута повећана у 2018. у односу на 2008. годину. Просечан годишњи раст прихода од пореза у области животне средине у периоду 2008–2018. године износио је 11,2%.

У 2018. години, приходи од пореза у области животне средине износили су 211 825,5 мил. динара, што је за 8,1% више него претходне године. Највеће учешће у структури прихода имале су категорије енергетски порези и порези из области саобраћаја, 86,1% односно 7,0%, док су порези на загађење и порези на коришћење ресурса учествовали са 5,5% односно са 1,4%, респективно.

 

18.09.2020. - Рачун емисијa у ваздух, 2018.

Емисија сумпор-диоксида (SО2) у 2018. години износила је 345,5 килотона (Gg), што је за 5,9% мање у односу на претходну годину. Укупна емисија SО2 у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром има удео од 89,6% и бележи благи пад у поређењу са 2017. годином. Учешће овог гаса у сектору Прерађивачка индустрија износи 5,7%, у осталим секторима економских делатности 1,9% и у домаћинствима 2,8%. 

15.09.2020. - Издате грађевинске дозволе, јул 2020.

У јулу месецу 2020. издато је 2 005 грађевинских дозвола, што је за 8,9% мање него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у јулу, 81,3% дозволa односи се на зграде, а 18,7% на остале грађевине.

15.09.2020. - Цене станова новоградње, I полугодиште 2020.

Просечнa ценa станова новоградње у Републици Србији у I полугодишту 2020. године износила је 166 764 динара. Цене станова у посматраном периоду кретале су се у интервалу од 47 514 динара по m² у Тутину до 395 633 динара у београдској општини Савски венац.

Најава објављивања
28.09.2020. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-јул 2020
29.09.2020. Укупан превоз путника и робе, I полугодиште 2020
30.09.2020. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, август 2020
30.09.2020. Индекси индустријске производње, август 2020
30.09.2020. Индекси индустријске производње, август 2020
30.09.2020. Индекси залиха готових производа у индустрији, август 2020
30.09.2020. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, август 2020
30.09.2020. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, август 2020
30.09.2020. Спољнотрговинска робна размена, август 2020
30.09.2020. Туристички промет, август 2020
30.09.2020. Промет робе у трговини на мало, август 2020
01.10.2020. Бруто домаћи производ, 2019
01.10.2020. Економски рачуни пољопривреде, 2019
05.10.2020. Цене на мало пољопривредних производа, трећа недеља претходног месеца 2020
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори