• A
  • A
  • A
population.png
6 926 705
СТАНОВНИШТВО
bdp3.jpg
-1,4 % пад
БДП
industry.png
-1,4 % пад
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1,3 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
83 106 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
Регистар индустријских зона у Републици Србији

Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним. 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 16.12.2020. године до 24.12.2020. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (2) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

22.01.2021. - Промене код насељених места, општина/градских општина и градова, 2020.

Стање 1. јануара 2021. године

На територији Републике Србије, током 2020. године није било других административно-територијалних промена код осталих насељених места, општина/градских општина и градова.

15.01.2021. - Издате грађевинске дозволе

У новембру месецу 2020. издато је 2 392 грађевинске дозволе, што је за 23,9% више него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у новембру, 82,5% дозволa односи се на зграде, а 17,5% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 80,0% дозвола издато је за стамбене, а 20,0% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (74,4%).

14.01.2021. - Листа кандидата који су на конкурсу од 09.09.2020. године испунили мерила за избор на радно место

Од 09.09.2020. године до 17.09.2020. године на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (14) у Републичком заводу за статистику.

Републички заводу за статистику објављује листу кандидата који су испунили мерила за радно место број - 2,4,5,6,9,10,11,12,13

12.01.2021. - Индекси потрошачких цена, децембар 2020.

У децембру 2020. године, у односу на новембар 2020. године, потрошачке цене су у просеку повећане за 0,1% (индекс 100,1).

12.01.2021. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, новембар 2020.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у новембру 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, повећане су за 11,8%.

11.01.2021. - Наводњавање, 2020.

За наводњавање је у 2020. години укупно захваћено 69 113 хиљ. m3 воде, што је за 2,1% више него у претходној години. Највише воде црпело се из водотокова − 93,2%, док су преостале количине захваћене из подземних вода, језера, акумулација и из водоводне мреже.

Најновије објављено
Најава објављивања
25.01.2021. Живорођени и умрли, јануар-децембар 2020
25.01.2021. Просечне зараде по запосленом, новембар 2020
26.01.2021. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-новембар 2020
28.01.2021. Регистрована запосленост, 2020
28.01.2021. Регистрована запосленост, IV квартал 2020
28.01.2021. Регистрована запосленост по општинама и градовима, 2020
29.01.2021. Жене и мушкарци у Републици Србији, 2020
29.01.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, децембар 2020
29.01.2021. Индекси залиха готових производа у индустрији, децембар 2020
29.01.2021. Индекси индустријске производње, децембар 2020
29.01.2021. Индекси индустријске производње, децембар 2020
29.01.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, децембар 2020
29.01.2021. Спољнотрговинска робна размена, децембар 2020
29.01.2021. Промет робе у трговини на мало, децембар 2020
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори