• A
  • A
  • A
population.png
6 797 105
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
4,4 % раст
БДП
industry.png
3,7 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
12,8 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
74 168 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
industry_blue.png
Регистар индустријских зона у Републици Србији
Вести
Види све
Поштанска марка посвећена јубилеју –160. годишњици званичне статистике у Србији

Јавно предузеће „Пошта Србијe” је у Програм издавања пригодних поштанских марака за 2022. годину уврстила и пригодну емисију „Институције Србије“, у оквиру које је објављена и пригодна марка (са ликом проф. др Владимира Јакшића, српског економисте оснивача првог одељења за статистику у Србији) посвећена јубилеју – 160. годишњици званичне статистике у Србији.

Коначан списак изабраних инструктора

Републички завод за статистику објављује Коначан списак инструктора изабраних за рад у Попису 2022. године.

Коначан списак инструктора можете видети - овде.

Потписивање уговора са изабраним инструкторима обавиће се у просторијама Пописне комисије најкасније до 23. августа 2022. године.

Ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче

Кандидати који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару) на Ранг-листи је наведен термин и место тестирања.

Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и тестирања познавања рада на рачунару.

Ранг-листу кандидата може се видети - овде.

Списак документације коју је потребно предати приликом доласка на тестирање може се видети – овде. 

15.08.2022. - Издате грађевинске дозволе, јун 2022.

У јуну месецу 2022. издато је 2 187 грађевинских дозвола, што представља смањење од 9,7% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у јуну, 78,1% дозволa односи се на зграде, а 21,9% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 79,0% дозвола издато је за стамбене, а 21,0% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (75,4%).

 

15.08.2022. - Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, II квартал 2022.

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у II кварталу 2022. године, у односу на исти квартал 2021. године, повећане су за 34,3%.

12.08.2022. - Индекси потрошачких цена, јул 2022.

Цене производа и услуга личне потрошње у јулу 2022. године, у односу на јун 2022. године, у просеку су повећане за 1,0%.

12.08.2022. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јун 2022.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јуну 2022. године, у односу на исти месец 2021. године, повећане су за  37,0%

10.08.2022. - Грађевинска делатност , II квартал 2022.

Према подацима прикупљеним у II кварталу 2022. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 8,4% у текућим ценама, док је у сталним ценама опала за  8,8% у односу на II квартал 2021. године. Посматрано према врсти грађевина, вредност изведених радова на зградама опала  је 10,2%, а на осталим грађевинама 8,0%, у сталним ценама.

Најновије објављено
Најава објављивања
19.08.2022. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2022
25.08.2022. Живорођени и умрли, јануар-јул 2022
25.08.2022. Просечне зараде по запосленом, јун 2022
26.08.2022. Индекси просечних цена спољне трговине, II квартал 2022
26.08.2022. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-јун 2022
26.08.2022. Правна и одговорна лица – учиниоци привредних преступа, 2021
26.08.2022. Предузећа у Републици Србији, према величини, 2021
30.08.2022. Предузетници у Републици Србији, 2021
31.08.2022. Промет робе у трговини на мало, јул 2022
31.08.2022. Квартални бруто домаћи производ, II квартал 2022
31.08.2022. Индекси залиха готових производа у индустрији, јул 2022
31.08.2022. Индекси индустријске производње, јул 2022
31.08.2022. Индекси индустријске производње, јул 2022
31.08.2022. Научноистраживачка делатност, 2021
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори