• A
  • A
  • A
population.png
6 926 705
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
5 % раст
БДП
industry.png
-9,3 % пад
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
0,7 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
81 486 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
10.07.2020. - Закључени и разведени бракови, 2019.

У 2019. години у Републици Србији закључено је 35 570 бракова, што представља пад од 2,1% у односу на претходну годину. Истовремено, 28 113 закључених првих бракова указује на пад од 3,1% у односу на 2018. годину.Број закључених бракова на 1 000 становника износи 5,1. Просечна старост при закључењу брака за младожење износи 34,5 година, а за невесте 31,3 године.

10.07.2020. - Унутрашње миграције, 2019.

Током 2019. године 127 421 лица променило је пребивалиште, односно трајно су се преселила из једног у друго место (насеље) Републике Србије.

Просечна старост лица која су променила пребивалиште је 34,4 године (за мушкарце 34,8 година, а за жене 34,0 година).

09.07.2020. - Веб-састанак са представницима статистичког завода Вијетнама

У периоду од 01. до 03. јула 2020, представници РЗС-а су са колегама из статистичког завода Вијетнама, одржали вишедневни веб-састанак посвећен систему подршке одлучивању на нивоу Републике Србије и нивоу локалних самоуправа, употреби података статистичког пословног регистра као основе доношења индивидуалних пословних одлука на локалном нивоу, ИСТ концепту интегрисане обраде података, употреби machine learning алгоритама у производњи статистичких података, као и систему управљања квалитетом у РЗС-у.

02.07.2020. - Створени и третирани отпад, 2019.

Током 2019. године у Републици Србији сектори: Пољопривреда, шумарство и рибарство, Рударство, Прерађивачка индустрија, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, Снабдевање водом и управљање отпадним водама, Грађевинарство и сектори услужних делатности створили су 64,5 милиона тона отпада, од чега 75,6% чини неопасни, а 24,4% опасни отпад. Највећи удео створеног опасног отпада је у сектору Рударство (29,2%).

01.07.2020. - Витални догађаји, 2019.

У Републици Србији у 2019. години број живорођених је 64 399 (9, 3‰) док је број умрлих износио 101 458 (14, 6‰). Природни прираштај је -37 059 (-5, 3‰).

Према реду рођења највише је рођено деце првог реда рођења 29 656 (46, 1%) и другог реда рођења 22 701 (35, 3%). Посматрано по старости, децу првог реда рођења су родиле жене чија је старост у интервалу 25-29 година док су децу другог реда рођења родиле жене старе 30-34 година.

Највише деце се родило у јануару, јулу, августу, септембру и октобру.

01.07.2020. - Процењен број становника у Републици Србији, 2019.

Процењен број становника у Републици Србији у 2019. години је 6 945 235. Посматрано по полу, 51,3% чине жене (3 561 503), а 48,7% мушкарци (3 383 732). Настављен је тренд депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, негативна и износи -5,4‰.

01.07.2020. - Очекивана производња пшенице, малина и вишања и засејане површине кукуруза, шећерне репе, сунцокрета и соје, 2020.

На основу стања усева на дан процене очекује се производња пшенице од 2668 хиљ. тона, што је за 5,3% више у односу на производњу остварену у прошлој години.

Код производње малина очекује се повећање производње, у односу на прошлу годину, за 7,4%, а код вишања за 70,9%.

30.06.2020. - Индекси индустријске производње, мај 2020.

Индустријска производња у Републици Србији у мају 2020. године мања је за 9,3% у односу на мај 2019. године.

Најновије објављено
Најава објављивања
13.07.2020. Индекси потрошачких цена, јун 2020
13.07.2020. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, мај 2020
15.07.2020. Издате грађевинске дозволе, мај 2020
15.07.2020. Индекси промета у индустрији, мај 2020
15.07.2020. Малолетни учиниоци кривичних дела, 2019
16.07.2020. Спољнотрговинска робна размена - по текућрм курсу, РСД, 2019
16.07.2020. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, 2019
16.07.2020. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, 2019
16.07.2020. Спољнотрговинска робна размена, 2019
20.07.2020. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2020
23.07.2020. Индекси просечних цена спољне трговине, 2019
24.07.2020. Просечне зараде по запосленом, мај 2020
24.07.2020. Живорођени и умрли, јануар-јун 2020
27.07.2020. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-мај 2020
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори