• A
  • A
  • A
population.png
6 963 764
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
4,8 % раст
БДП
industry.png
0,5 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
74 160 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 02.10.2019. године до 10.10.2019. године, објављен је Јавни  конкурс за попуњавање седам (7) извршилачких  радних места у Републичком заводу за статистику  у периодичном издању огласи  „ Послови“ Националне службе за запошљавање , на web  страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs  и на web  страници Републичког завода за статистику.

Истраживање здравља становништва Србије 2019. 

Републички завод за статистику у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством здравља Републике Србије, уз финансијску подршку ЕУ, спровешће, у периоду од 6. октобра до 30. децембра 2019. године, Истраживање здравља становништва Србије 2019.

Истраживање здравља становништва Србије представља национално истраживање које се спроводи у складу са међународним стандардима, сваких шест година.

 

 

05.12.2019. - Индикатори материјалних токова, 2018.

Количина домаћих екстрахованих ресурса у 2018. години износила је 114 585 хиљ. тона, што је за 4,9% више у односу на претходну годину. Посматрано по категоријама материјала, највећи износ у домаћој екстракцији имали су биомаса (40 682 хиљ. тона) и фосилна горива (38 885 хиљ. тона).

05.12.2019. - Квартално пословање привредних друштава, III квартал 2019. године

Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у трећем кварталу 2019. године били су већи за 8% у односу на исти период претходне године. У поређењу с другим кварталом 2019. године, забележен је њихов раст од 3,4%.

02.12.2019. - Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, III тромесечје 2019.

Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у трећем тромесечју 2019, у односу на исти период претходне године, изражена у текућим ценама, већа је за 5,2%.

02.12.2019. - Промет пољопривредних производа на пијацама, III тромесечје 2019.

Укупна вредност промета пољопривредних производа на пијацама у Републици Србији за првих девет месеци 2019, у односу на исти период претходне године, изражена у текућим ценама, већа је за 11,2%.

02.12.2019. - Унутрашња трговина, III тромесечје 2019. године

Промет робе у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) у Републици Србији у трећем тромесечју 2019, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 8,8%.

02.12.2019. - Квартални бруто домаћи производ, III квартал 2019.

Реални раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2019. године, у односу на исти период претходне године, износио је 4,8%.

Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2019. године од 2,2% у односу на претходни квартал.

Најновије објављено
Најава објављивања
10.12.2019. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза, новембар 2019
10.12.2019. Индекси цена угоститељских услуга, новембар 2019
10.12.2019. Месечни статистички билтен, септембар 2019
12.12.2019. Индекси потрошачких цена, новембар 2019
12.12.2019. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, октобар 2019
12.12.2019. Екобилтен, 2018
16.12.2019. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, III квартал 2019
16.12.2019. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, III квартал 2019
16.12.2019. Издате грађевинске дозволе, октобар 2019
16.12.2019. Индекси промета у индустрији, октобар 2019
17.12.2019. Рачун за сектор еколошких добара и услуга, 2017
20.12.2019. Трендови, III квартал 2019
20.12.2019. Високо образовање, 2018
20.12.2019. Саобраћај и телекомуникације, 2018
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори