• A
  • A
  • A
population.png
6 963 764
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
4 % раст
БДП
industry.png
1,1 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1,9 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
77 879 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
24.01.2020. - Просечне зараде по запосленом, новембар 2019.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за новембар 2019. године износила је 77 879 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 56 331 динар.

У периоду јануар - новембар 2019. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 10,3%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 8,2%.

Медијална нето зарада за новембар 2019. године износила је 43 511 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

22.01.2020. - Промене код насељених места, општина/градских општина и градова, 2019.

Стање 1. јануара 2020. године

На основу Статута Града Новог Сада („Службени гласник Града Новог Сада“, број 36/11, од 27. марта 2019. године), Град Нови Сад угасио је своје градске општине (Нови Сад и Петроварадин), тј. Град Нови Сад нема више градских општина, а задржан је досадашњи матични број (89010). Матични бројеви за Градску општину Нови Сад (80284) и Градску општину Петроварадин (80519) угашени су. 

На територији Републике Србије, током 2019. године није било других административно-територијалних промена код осталих насељених места, општина/градских општина и градова.

15.01.2020. - Издате грађевинске дозволе, новембар 2019.

У новембру месецу 2019. издата је 1 931 грађевинска дозвола, што је за 15,5% више него у новембру претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у новембру 2019. већи је за 40,8% у односу на новембар 2018.

13.01.2020. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, новембар 2019.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у новембру 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, повећане су за 1,5%.

13.01.2020. - Индекси потрошачких цена, децембар 2019.

Потрошачке цене у децембру 2019. године, у односу на новембар 2019. године, у просеку су више за 0,5%.

13.01.2020. - ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Обавештавамо Вас да је дана 13.01.2020. године објављен ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА, за радна места помоћник директора - Сектор за квалитет, методологије и стандарде, помоћник директора - Сектор за координацију статистичког система, административне изворе и статистику тржишта рада и помоћник директора - Сектор за подручне статистичке центре.

09.01.2020. - Наводњавање, 2019.

 За наводњавање је у 2019. години укупно захваћено 67 692 хиљ. m3 воде, што је за 24,1% више него у претходној години. Највише воде црпело се из водотокова - 90,2%, док су преостале количине захваћене из подземних вода, језера, акумулација и из водоводне мреже.

29.12.2019. - Економска кретања у Републици Србији, 2019.

Процењено је да је укупна економска активност у Републици Србији у 2019. години, мерена реалним кретањем бруто домаћег производа (БДП), остварила раст од 4,0% у односу на 2018. одину.

Процењено је да су бруто инвестиције у основна средства у 2019. години, у поређењу са претходном годином, оствариле реални раст од 14,2%.

Најновије објављено
Најава објављивања
27.01.2020. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-новембар 2019
31.01.2020. Регистрована запосленост, 2019
31.01.2020. Регистрована запосленост, IV квартал 2019
31.01.2020. Регистрована запосленост по општинама и градовима, 2019
31.01.2020. Промет робе у трговини на мало, децембар 2019
31.01.2020. Туристички промет, децембар 2019
31.01.2020. Спољнотрговинска робна размена, децембар 2019
31.01.2020. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, децембар 2019
31.01.2020. Индекси индустријске производње, децембар 2019
31.01.2020. Индекси индустријске производње, децембар 2019
31.01.2020. Индекси залиха готових производа у индустрији, децембар 2019
31.01.2020. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, РСД, децембар 2019
31.01.2020. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, децембар 2019
03.02.2020. Засејане површине у јесењој сетви, стање 01.12. 2019
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори