• A
  • A
  • A
Slika7.JPG
25.10.2016. -
Први међуресорски састанак


Републички завод за статистику и Привредна комора Србије, уз подршку Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (СИДА), организовали су први међуресорски састанак „Заједнички пут удружене државе ка ефикасној и одрживој сарадњи“, 25. октобра 2016. године, у хотелу „Метропол Палас“,у Београду.

Циљ састанка је иницирање међуресорске сарадње којом би се повећале и унапредиле могућности коришћења и размене података из службених евиденција и тиме повећала ефикасност јавне управе, како у смислу смањења трошкова и административне оптерећености, тако и у смислу људских ресурса.

Састанак су отворили др Миладин Ковачевић, директор Републичког завода за статистику и Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије, а излагања су имали:

     -  Улф Дурнелл, руководилац за истраживање и развој - Статистика Шведске         
     -  Даринка Радојевић, в.д. помоћника директора -  Дирекција за електронску управу,        
     -  Проф. др Берислав Векић, државни секретар - Министарство здравља,         
     -  Ивана Миликић, помоћник директора - Централни регистар обавезног социјалног осигурања,        
     -  др Грегор Вирант, директор Тима за реформу јавне управе Владе Републике Србије,         
     -  Зоран Сутара саветник директора - Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање,        
     -  Дражен Маравић, помоћник министра - Министарство за државну управу и локалну самоуправу,      
     -  др Зоран Марковић, научни саветник - Математички институту САНУ,       
     -  др Наташа Кецман, руководилац Центра за услуге и посредовање - Привредна комора Србије,      
     -  Саша Дулић и Раде Шевић, помоћници директора - Пореска управа,        
     -  Милица Ђорђевић, помоћник директора - Републичка дирекција за имовину,       
    -  Катарина Милановић, руководилац Групе за развој ИС - Министарство просвете науке и технолошког развоја,        
     -  мр Снежана Митровић, виши саветник - Савез рачуновођа и ревизора Србије,       
     -  Дијана Илић Зоговић, начелник - Републички секретаријат за јавне политике,       
     -  Веселинка Шкиљевић и Драгица Обрадовић, координатори статистичког система Републике Србије и Тијана Чомић, руководилац групе за индикаторе одрживог развоја – Републички завод за статистику

 

Први међуресорски састанак је био изузетно посећен од стране представника свих министарстава и осталих државних институција, представника научне заједнице, цивилног друштва и приватног сектора.

Агенда

 

Фотогалерија