• A
  • A
  • A
Животна средина

Статистика животне средине обухвата области статистике вода, отпада и опасних хемикалија као и монетарне и физичке рачуне животне средине. Подаци из ових области користе се за израчунавање индикатора којима се сагледава стање и планирају мере заштите животне средине.

 

Вести
Види све
Korica-SRP.jpg
28.09.2021. - Статистика и рачуни животне средине, 2019.

Ова публикација настала је као резултат активности Републичког завода за статистику у оквиру имплементације ИПА 2017 компоненте пројекта Рачуни животне средине који је подржан од стране Евростата. Главни циљ пројекта је био усмерен на развијање недостајућег модула за  енергетске токове из Уредбе о европским економским рачунима животне средине а потом и на припрему посебне публикације са приказаним досадашњи  резултатима РЗС-а из области статистике и рачуна животне средине. Рачуни животне средине су систем  који обезбеђују везу између животне средине и економије и омогућавају праћење доприноса животне средине економији (коришћење сировина, воде, енергије) и утицаја који економија има на животну средину (отпад, емисије у воде, ваздух).

Опширније