• A
  • A
  • A
Индустрија

Статистика индустрије обухвата области статистике индустријске производње и статистике промета у индустрији. Подаци из ових области користе се за израду индикатора краткорочне статистике као и за израчунавање агрегата остварене производње, залиха и реализације индустријских производа.