• A
  • A
  • A
population.png
6 926 705
СТАНОВНИШТВО
bdp3.jpg
-1,1 % пад
БДП
industry.png
6,1 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
2,8 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
85 864 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ отвореним скуповима података статистичких индикатора и индикатора Циљева одрживог развоја које објављује Републички завод за статистику
Детаљније
Вести
Види све
Регистар индустријских зона у Републици Србији

Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним. 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 14.04.2021. године до 22.04.2021. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (6) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

14.05.2021. - Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, I квартал 2021.

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у I кварталу 2021 . године у односу на исти квартал 2020. године, повећане су за 7,1%.

14.05.2021. - Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику
Од 14.04.2021. године до 22.04.2021. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (6) у Републичком заводу за статистику.

Републички завод за статистику објављује листу кандидата који су испунили мерила за радна места од 1 до 6

Листа кандидата који су испунили мерила за радна места од 1 до 6

14.05.2021. - Издате грађевинске дозволе, март 2021

У марту месецу 2021. издато је 2 029 грађевинских дозвола, што је за 19,8% више него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у марту 79,2% дозволa односи се на зграде, а 20,8% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 68,4% дозвола издато је за стамбене, а 31,6% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (73,8%).

12.05.2021. - Индекси потрошачких цена, април 2021.

У априлу 2021. године, у односу на март 2021. године, потрошачке цене су у просеку повећане за 1,1% (индекс 101,1).

12.05.2021. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, март 2021.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у марту 2021. године, у односу на исти месец 2020. године, повећане су за 9,4%.

10.05.2021. - Грађевинска делатност, I квартал 2021.

Према подацима прикупљеним у I кварталу 2021. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 20,0% у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 20,7% у односу на I квартал 2020. године. Посматрано према врсти грађевина, вредност изведених радова на зградама, у сталним ценама, повећана је 17,5%, а на осталим грађевинама 22,7%.

Најава објављивања
20.05.2021. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2021
21.05.2021. Подизање и гајење шума, 2020
25.05.2021. Живорођени и умрли, јануар-април 2021
25.05.2021. Просечне зараде по запосленом, март 2021
26.05.2021. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-март 2021
28.05.2021. Сеча дрвета, 2020
31.05.2021. Промет робе у трговини на мало, април 2021
31.05.2021. Туристички промет, април 2021
31.05.2021. Спољнотрговинска робна размена, април 2021
31.05.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, април 2021
31.05.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, април 2021
31.05.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, април 2021
31.05.2021. Индекси залиха готових производа у индустрији, април 2021
31.05.2021. Индекси индустријске производње, април 2021
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси
Актуелни индикатори