• A
  • A
  • A
population.png
6 871 547
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
13,7 % раст
БДП
industry.png
1,4 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
6,6 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
89 980 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ отвореним скуповима података статистичких индикатора и индикатора Циљева одрживог развоја које објављује Републички завод за статистику
Детаљније
Вести
Види све
Регистар индустријских зона у Републици Србији

Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним. 

26.11.2021. - Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, III квартал 2021.

Током III квартала 2021. године може се уочити пораст броја први пут регистрованих aутобуса и пољопривредних трактора, док друга друмска моторна и прикључна возила бележе пад. Наjбројније марке произвођача моторних возила су: Volkswagen, Opel, Peugeot, Renault и Fiat.

На основу резултата могуће је закључити да су најзаступљенија теретна возила до 999 kg носивости, као и да највећи број ових возила користи дизел као погонско гориво.

26.11.2021. - Гранични промет путничких моторних возила и путника, III квартал 2021.

Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у трећем кварталу 2021. године већи је за 80,6% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је више за 68,4%, док је страних возила више за 87,9%. Од возила са страном регистрацијом, највише их је са регистрацијом Немачке, 7,0%, затим Мађарске, 4,9%, и Аустрије, са учешћем од 4,5%.

Излаз путничких моторних возила из Републике Србије већи је за 78,4% у односу на исти период 2020. године. Број возила с домаћом регистрацијом у излазу је већи за 62,1%, док је у истом периоду излаз возила са страном регистрацијом већи за 89,9%. Најбројнија су возила са регистрацијом Немачке, са учешћем од 7,2%, а затим следе возила са регистрацијом Мађарске, са учешћем од 5,7%, и Аустрије, са учешћем од 4,8%.

25.11.2021. - Живорођени и умрли, јануар-октобар 2021.

У Републици Србији, у периоду јануар-октобар 2021. године, број живорођених је износио 50974. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 51753, бележи се пад од 779 односно за 1,5%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-октобар 2021. године износио је 108379 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 86798, бележи се раст од 21581 или за 24,9%.

25.11.2021. - Просечне зараде по запосленом, септембар 2021.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2021. године износила је 89 980 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65 218 динара.

У периоду јануар-септембар 2021. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 8,8%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 5,6%.

Медијална нето зарада за септембар 2021. године износила је 50 000 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

 

18.11.2021. - Трошкови за заштиту животне средине, 2020.

Укупни трошкови за заштиту животне средине у 2020. години износили су 46 698,1 мил. РСД, што је за 10,2% више него претходне године. У структури укупних трошкова за заштиту животне средине учешће инвестиција за заштиту животне средине износило је 39,6%, док су текући издаци имали учешће од 60,4%.

15.11.2021. - Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, III квартал 2021.

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у III кварталу 2021. године, у односу на исти квартал 2020. године, повећане су за 16,7%.

15.11.2021. - Издате грађевинске дозволе, септембар 2021.

У септембру месецу 2021. издато је 3 455 грађевинских дозвола, што представља повећање од 39,4% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у септембру, 85,0% дозволa односи се на зграде, а 15,0% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 83,7% дозвола издато је за стамбене, а 16,3% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (65,4%).

 

 

Најновије објављено
Најава објављивања
30.11.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, октобар 2021
30.11.2021. Промет робе у трговини на мало, октобар 2021
30.11.2021. Туристички промет, октобар 2021
30.11.2021. Спољнотрговинска робна размена, октобар 2021
30.11.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, октобар 2021
30.11.2021. Квартални бруто домаћи производ, III квартал 2021
30.11.2021. Регионални бруто домаћи производ, 2020
30.11.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, октобар 2021
30.11.2021. Анкета о радној снази, III квартал 2021
30.11.2021. Индекси залиха готових производа у индустрији, октобар 2021
30.11.2021. Индекси индустријске производње, октобар 2021
30.11.2021. Индекси индустријске производње, октобар 2021
01.12.2021. Унутрашња трговина, III квартал 2021
01.12.2021. Промет пољопривредних производа на пијацама, III квартал 2021
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси
Актуелни индикатори