• A
  • A
  • A
population.png
6 641 197
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
4,7 % раст
БДП
industry.png
2,9 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
4,5 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
96 913 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
Popis.png
Попис пољопривреде
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
Вести
Види све
12.06.2024. - Индекси потрошачких цена, мај 2024.

Цене производа и услуга личне потрошње у мају 2024. године, у односу на април 2024. године, у просеку су повећане за 0,4%.

12.06.2024. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, април 2024.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у априлу 2024. године, у односу на исти месец 2023. године, смањене су за 7,9%.

06.06.2024. - Коришћење и заштита вода од загађивања, 2023.

У 2023. години у секторима индустрије коришћено је 4 267 мил. m3 воде, што је за 7,7% више у односу на 2022. годину.

Од укупно 4 271 мил. m3 захваћених вода у секторима индустрије, 99,6% чине воде из сопственог водозахвата (98,9% површинске воде и 0,7% подземне), а 0,4% из јавног водовода.   

 

05.06.2024. - Квартално пословање привредних друштава, I квартал 2024. године

Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у првом кварталу 2024. године били су већи за 9,1% у односу на исти период претходне године. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 15,3% у односу на исти период претходне године.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у првом кварталу 2024. године били су већи за 8,3% у односу на исти период претходне године. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 15,8% у односу на исти период претходне године.

04.06.2024. - Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, I квартал 2024.

Од укупног броја први пут регистрованих друмских моторних и прикључних возила током првог квартала 2024. године, произведених 2024. године, у односу на укупан број регистрованих, најзаступљенија су прикључна возила (29,6%), док је нових путничких аутомобила најмање (4,1%).

04.06.2024. - Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2024.

Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у првом кварталу 2024. године већи је за 7,0% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је више за 9,4%, док је страних возила више за 5,3%. Од возила са страном регистрацијом, највише их је са регистрацијом Немачке, 5,0%, затим Румуније, 5,0%, и Босне и Херцеговине, са учешћем од 3,9%.

03.06.2024. - Промет пољопривредних производа на пијацама, 1. тромесечје 2024.

Укупна вредност промета пољопривредних производа на пијацама у Републици Србији у првом тромесечју 2024, у односу на исти период 2023. године, већа је у текућим ценама за 5,3%.

03.06.2024. - Штете у шумама, 2023.

Укупне штете у државним шумама Републике Србије у 2023. години, исказане по запремини дрвета, износе 264 633 m3, од чега на штете настале од човека отпада око 24 000 m3.

Најновије објављено
Најава објављивања
14.06.2024. Индекси промета у индустрији, април 2024
14.06.2024. Грађевински радови у иностранству, 2023
14.06.2024. Издате грађевинске дозволе, април 2024
20.06.2024. Трендови - инфографика, I квартал 2024
20.06.2024. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2024
20.06.2024. Трендови, I квартал 2024
25.06.2024. Просечне зараде по запосленом, април 2024
25.06.2024. Живорођени и умрли, јануар-мај 2024
26.06.2024. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-април 2024
26.06.2024. Уписани студенти, 2023
26.06.2024. Дипломирани студенти, 2023
27.06.2024. Буџетска издвајања за науку, 2023
28.06.2024. Индекси залиха готових производа у индустрији, мај 2024
28.06.2024. Индекси индустријске производње, мај 2024
Календар објављивања
Визуелизација података
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Регистар индустријских зона
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори