• A
  • A
  • A
population.png
6 641 197
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
1,7 % раст
БДП
industry.png
2,7 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
11,5 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
85 539 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
Popis.png
Попис пољопривреде
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
Вести
Види све
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 02.08.2023. године до 10.08.2023. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (22) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима и веб страници Републичког завода за статистику.

15.09.2023. - Цене станова новоградње, I полугодиште 2023.

Просечнa ценa станова новоградње у Републици Србији у I полугодишту 2023. године износила је 214 017 динара, што представља смањење од 1,8% у односу на II полугодиште 2022. године. Цене станова у посматраном периоду кретале су се у интервалу од 52 481 динар по m² у Бујановцу до 489 634 динара у београдској општини Савски венац.

15.09.2023. - Издате грађевинске дозволе, јул 2023.

У јулу месецу 2023. издато је 2 706 грађевинских дозвола, што представља повећање од 14,2% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у јулу 82,9% дозволa односи се на зграде, а 17,1% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 81,8% дозвола издато је за стамбене, а 18,2% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (67,7%).

15.09.2023. - Рачун емисијa у ваздух, 2021.

Емисија сумпор-диоксида (SО2) у 2021. години износила је 378,2 килотона (Gg), што је за 9,4% мање у односу на претходну годину. У укупним емисијама SОсектор Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром има удео од 92,4% и бележи пад од 8,4% у поређењу са 2020. годином, удео сектора Прерађивачка индустрија 3,4%, остали сектори економских делатности 1,4% и домаћинства 2,8%. 

12.09.2023. - Индекси потрошачких цена, август 2023.

Цене производа и услуга личне потрошње у августу 2023. године, у односу на јул 2023. године, у просеку су забележиле раст од 0,4%.

12.09.2023. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јул 2023.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јулу 2023. године, у односу на исти месец 2022. године, смањене су за 33,5%.

07.09.2023. - Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку

Републички завод за статистику објављује Коначну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку, са адресом, датумом и временом почетка обуке.

Коначна листа је формирана након спроведене процедуре приговора кандидата за пописиваче на прелиминарну листу, због чега су настале разлике у односу на прелиминарну листу.

Коначну листу можете погледати - овде.

05.09.2023. - Квартално пословање привредних друштава, II квартал 2023.

Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у другом кварталу 2023. године били су већи за 2,7% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2023. године, забележен је њихов раст од 8,2%. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 12,7% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2023. године, забележен је њихов раст од 8,4%.

Најава објављивања
25.09.2023. Живорођени и умрли, јануар-август 2023
25.09.2023. Просечне зараде по запосленом, јул 2023
25.09.2023. Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, стање 05.09. 2023
26.09.2023. Светски дан туризма, 2022
26.09.2023. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-јул 2023
27.09.2023. Рачун физичког тока енергије, 2021
29.09.2023. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, август 2023
29.09.2023. Спољнотрговинска робна размена, август 2023
29.09.2023. Промет робе у трговини на мало, август 2023
29.09.2023. Индекси залиха готових производа у индустрији, август 2023
29.09.2023. Индекси индустријске производње, август 2023
29.09.2023. Индекси индустријске производње, август 2023
29.09.2023. Укупан превоз путника и робе, I полугодиште 2023
29.09.2023. Предузетници у Републици Србији, 2022
Календар објављивања
Визуелизација података
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Регистар индустријских зона
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори