• A
  • A
  • A
population.png
6 963 764
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
2,9 % раст
БДП
industry.png
1,6 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
74 768 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
Истраживање вишеструких показатеља MICS6 - MICS (Multiple Indicator Cluster Surveys)

Републички завод за статистику у периоду од 21. новембра до 2. децембра 2019, због обезбеђивања квалитета и репрезентативности података, спроводи накнадне посете и анкетирање домаћинстава која су изабрана у узорак за MICS6 истраживање, а која нису анкетирана у периоду од 2. септембра до 10. новембра 2019.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 02.10.2019. године до 10.10.2019. године, објављен је Јавни  конкурс за попуњавање седам (7) извршилачких  радних места у Републичком заводу за статистику  у периодичном издању огласи  „ Послови“ Националне службе за запошљавање , на web  страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs  и на web  страници Републичког завода за статистику.

Истраживање здравља становништва Србије 2019. 

Републички завод за статистику у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством здравља Републике Србије, уз финансијску подршку ЕУ, спровешће, у периоду од 6. октобра до 30. децембра 2019. године, Истраживање здравља становништва Србије 2019.

Истраживање здравља становништва Србије представља национално истраживање које се спроводи у складу са међународним стандардима, сваких шест година.

 

 

18.11.2019. - Јавни позив за пријављивање кандидата за контролоре

Републички завод за статистику у периоду од 1. децембра 2019. до 31. јанура 2020. године, у оквиру пројекта „Истраживање здравља становништва Србије”, спроводи контролу теренског рада анкетара и здравствених радника, који реализују теренски рад у периоду од 10. октобра до 30. децембра 2019. године.

За ово истраживање биће ангажовано 10 кандидата. Кандидати ће спроводити контролу поновним контактирањем домаћинстава. Контролом ће бити обухваћено укупно 900 домаћинстава из изабраног узорка.

15.11.2019. - Издате грађевинске дозволе, септембар 2019.

У септембру месецу 2019. издато је 2 237 грађевинских дозвола, што је за 27,0% више него у септембру претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у септембру 2019. већи је за 118,1% у односу на септембар 2018.

15.11.2019. - Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, III квартал 2019.

Цене у III кварталу 2019. године, у односу на исти квартал 2018. године, смањене су за 1,9%.

12.11.2019. - Грађевинска делатност извођача из Републике Србије, III квартал 2019.

Према подацима који су прикупљени у III кварталу 2019. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 39,6% у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 39,9% у односу на III квартал 2018. године.

12.11.2019. - Индекси потрошачких цена, октобар 2019.

Потрошачке цене у октобру 2019. године, у односу на септембар 2019. године, у просеку су више за 0,1%.

Најновије објављено
Најава објављивања
20.11.2019. Инвестиције у основна средства, 2018
20.11.2019. Трошкови за заштиту животне средине, 2018
20.11.2019. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2019
22.11.2019. Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, III квартал 2019
22.11.2019. Гранични промет путничких моторних возила и путника, III квартал 2019
25.11.2019. Просечне зараде по запосленом, септембар 2019
26.11.2019. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-септембар 2019
26.11.2019. Индекси просечних цена спољне трговине, III квартал 2019
29.11.2019. Регионални бруто домаћи производ, 2018
29.11.2019. Индекси индустријске производње, октобар 2019
29.11.2019. Индекси индустријске производње, октобар 2019
29.11.2019. Индекси залиха готових производа у индустрији, октобар 2019
29.11.2019. Анкета о радној снази, III квартал 2019
29.11.2019. Спољнотрговинска робна размена (USD), октобар 2019
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори