• A
  • A
  • A
population.png
6 871 547
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
7 % раст
БДП
industry.png
7,7 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
9,6 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
74 664 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
industry_blue.png
Регистар индустријских зона у Републици Србији
Вести
Види све
Поштанска марка посвећена јубилеју –160. годишњици званичне статистике у Србији

Јавно предузеће „Пошта Србијe” је у Програм издавања пригодних поштанских марака за 2022. годину уврстила и пригодну емисију „Институције Србије“, у оквиру које је објављена и пригодна марка (са ликом проф. др Владимира Јакшића, српског економисте оснивача првог одељења за статистику у Србији) посвећена јубилеју – 160. годишњици званичне статистике у Србији.

27.05.2022. - Сеча дрвета, 2021.

Обим радова спроведених на сечи дрвета у Републици Србији у 2021, у односу на претходну годину, увећан  је за 12%, у Београдском региону умањен је за 24%, у Региону Војводине увећан је за  13%, у Региону Шумадије и Западне Србије умањен је за 4%, а у Региону Јужне и Источне Србије увећан  је за 15%. Посечена запремина дрвета у 2021. години укупно износи око 3,4 милиона m3. Највећи део ове запремине дрвета, око 1,7 милиона m3 (51%), употребљен је као огревно дрво. Посечена (бруто) запремина дрвета у државним шумама и ван шума износи око 2,6 милионa m3, а у приватним шумама и ван шума око 780 000 m3.

27.05.2022. - Снабдевање питком водом и отпадне воде из насеља, 2021.

У 2021. години, за потребе снабдевања питком водом захваћено је 687 милиона m3, што представља 1,4% више воде у односу на исти период 2020. године.  Укупна количина отпадних вода из насеља у 2021. години већа је за 2,7% него у референтном периоду 2020. године, од чега се количина отпадних вода испуштена у јавну канализацију повећала за 0,6% у односу на исти период 2020.

25.05.2022. - Живорођени и умрли, јануар–април 2022.

У Републици Србији, у периоду јануар−април 2022. године, број живорођених је износио 19164. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 18894, бележи се раст од 270 односно за 1,4%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар−април 2022. године износио је 44215 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 46194, бележи се пад од 1979 или за 4,3%.

25.05.2022. - Просечне зараде по запосленом, март 2022.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за март 2022. године износила је 102 781 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 74 664 динарa.

У периоду јануар-март 2022. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 13,4%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 4,3%.

Медијална нето зарада за март 2022. године износила је 55 146 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

24.05.2022. - "Не изоставити никога из развоја!" Напредак у остваривању Циљева одрживог развоја у Републици Србији из родне перспективе

Представљамо четврту по реду, кратку, информативну и тематску публикацију из серије „Не изоставити никога из развоја!“. Публикација је посвећена приказу стања у остваривању ЦОР у Републици Србији из родне перспективе.

Преузимање публикације

20.05.2022. - Подизање и гајење шума, 2021.

Обим радова на пошумљавању у 2021. мањи је у односу на претходну годину за 19%. Највећи пад пошумљавања у односу на претходну годину био је у Београдском региону, 44%, а најмањи пад пошумљавања био је у Региону Јужне и Источне Србије, 6%. Радови на подизању плантажа и заштитних појасева у 2021. години, у односу на претходну годину, смањени су за 465 ha.

16.05.2022. - Издате грађевинске дозволе, март 2022.

У марту месецу 2022. издате су 2 743 грађевинске дозволе, што представља повећање од 35,2% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у марту, 76,2% дозволa односи се на зграде, а 23,8% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 74,5% дозвола издато је за стамбене, а 25,5% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (66,3%).

 

Најава објављивања
31.05.2022. Туристички промет, април 2022
31.05.2022. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, април 2022
31.05.2022. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, април 2022
31.05.2022. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, април 2022
31.05.2022. Анкета о радној снази, I квартал 2022
31.05.2022. Спољнотрговинска робна размена, април 2022
31.05.2022. Промет робе у трговини на мало, април 2022
31.05.2022. Квартални бруто домаћи производ, I квартал 2022
31.05.2022. Индекси залиха готових производа у индустрији, април 2022
31.05.2022. Индекси индустријске производње, април 2022
31.05.2022. Индекси индустријске производње, април 2022
01.06.2022. Промет пољопривредних производа на пијацама, I квартал 2022
01.06.2022. Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, I квартал 2022
01.06.2022. Унутрашња трговина, I квартал 2022
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори