• A
  • A
  • A
population.png
6 797 105
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
4,4 % раст
БДП
industry.png
8,7 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
10,4 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
73 012 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
industry_blue.png
Регистар индустријских зона у Републици Србији
Вести
Види све
Поштанска марка посвећена јубилеју –160. годишњици званичне статистике у Србији

Јавно предузеће „Пошта Србијe” је у Програм издавања пригодних поштанских марака за 2022. годину уврстила и пригодну емисију „Институције Србије“, у оквиру које је објављена и пригодна марка (са ликом проф. др Владимира Јакшића, српског економисте оснивача првог одељења за статистику у Србији) посвећена јубилеју – 160. годишњици званичне статистике у Србији.

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе у Попису 2022.

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за посао инструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. који се спроводи у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити попуњавањем електронске пријаве од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова).

01.07.2022. - Витални догађаји, 2021.

У Републици Србији, у 2021. години, број живорођених износи 62 180 док број умрлих износи 136 622. Природни прираштај износи -74 442.

Од укупног броја живорођених у 2021. години у Републици Србији највећи број живорођених, 18 825, забележен је у старосној групи жена од 30 до 34 године. Просечна старост жене при рођењу детета је 30,1 година, док је просечна старост жене при рођењу првог детета 28,7 година.

01.07.2022. - Процењен број становника у Републици Србији, 2021.

Процењен број становника у Републици Србији у 2021. години је 6 834 326 (процене су засноване на резултатима статистике природног кретања и унутрашњих миграција становништва). Посматрано по полу, 51,3% чине жене (3 507 325), а 48,7% мушкарци (3 327 001). Настављен је тренд депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, негативна и износи -9,4‰.

01.07.2022. - Укупан превоз путника и робе, 2020. и 2021.

Укупан број превезених путника у међународном саобраћају у 2021. години повећан је за 55,7% у односу на исти период претходне године. У посматраном периоду, порастао је и унутрашњи превоз путника за 9,9%, што је утицало на раст укупног броја превезених путника за 11,8%. Обим рада, изражен у путничким километрима, у 2021. години порастао је за 29,2%, што је последица повећања обима рада у унутрашњем превозу путника за 8,0%, док је обим рада у међународном превозу повећан за 63,2%.

Количина превезене робе у 2021. години већа је за 40,8% у односу на претходну годину. Унутрашњи превоз робе већи  је за 64,8%, док је у међународном превозу робе забележено повећање извоза робе за  25,1% и увоза 21,6% у односу на 2020. годину. Обим рада, исказан у тонским километрима, повећан је за 32,7%.

01.07.2022. - Очекивана производња пшенице, малина и вишања и засејане површине кукуруза, шећерне репе, сунцокрета и соје, стање 23.05. 2022.

Подаци о очекиваној производњи пшенице, малина и вишања и засејаним површинама кукуруза, сунцокрета и соје приказани су према стању на дан 23. маја 2022. године.

На основу стања усева на дан процене очекује се производња пшенице од 3184 хиљ. тона, што је за 7,5% мање у односу на производњу остварену у прошлој години.

Код производње малина очекује се повећање производње, у односу на прошлу годину, за 4,0%, а код вишања за 6,0%.

30.06.2022. - Спољнотрговинска робна размена, за мај 2022.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-мај 2022. године износи:

   –29140,4 милионa долара – пораст од  28,2% у односу на исти период претходне године;

   –26450,7 милиона евра – пораст од  40,1% у односу на исти период претходне године.

30.06.2022. - Промет робе у трговини на мало, мај 2022. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у мају 2022. године, у односу на исти месец претходне године, већи је у текућим ценама за 19,7%, а у сталним ценама за 5,1%.

Најава објављивања
02.07.2022. Буди инструктор у попису_2, 2022
03.07.2022. Буди инструктор у попису_1, 2022
05.07.2022. Цене на мало пољопривредних производа, трећа недеља претходног месеца 2022
05.07.2022. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз, јун 2022
05.07.2022. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, јун 2022
05.07.2022. Створени и третирани отпад, 2021
07.07.2022. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, јун 2022
09.07.2022. Светски дан становништва, 2021
11.07.2022. Индекси цена угоститељских услуга, јун 2022
11.07.2022. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза, јун 2022
11.07.2022. Месечни статистички билтен, април 2022
11.07.2022. Унутрашње миграције, 2021
11.07.2022. Закључени и разведени бракови, 2021
11.07.2022. Процењен број становника, 2021
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори