• A
  • A
  • A
population.png
6 871 547
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
13,7 % раст
БДП
industry.png
0,1 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
5,7 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
89 330 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ отвореним скуповима података статистичких индикатора и индикатора Циљева одрживог развоја које објављује Републички завод за статистику
Детаљније
Вести
Види све
Регистар индустријских зона у Републици Србији

Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним. 

Истраживање о задовољству корисника

Републички завод за статистику, у периоду од 12. октобра до 12. новембра 2021. године, спроводи Истраживање о задовољству корисника. Ваше мишљење, предлози и сугестије, допринели би унапређењу квалитета нашег рада и били бисмо вам веома захвални да одвојите мало времена и попуните упитник.

Упитник можете попунити на следећем линку: http://webrzs.stat.gov.rs/ZK2021/.

15.10.2021. - Сиромаштво и социјална неједнакост, 2020.

У 2020. години стопа ризика од сиромаштва износила је 21,7%, и у односу на 2019. годину нижа је за 1,5 процентних поена. Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености износила је 29,8%, и у односу на 2019. годину нижа је за 1,9 процентних поена.

15.10.2021. - Издате грађевинске дозволе, август 2021.

У августу месецу 2021. издате су 2 843 грађевинске дозволе, што представља повећање од 39,3% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у августу 81,6% дозволa односи се на зграде, а 18,4% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 81,4% дозвола издато је за стамбене, а 18,6% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (69,0%).

 

 

12.10.2021. - Индекси потрошачких цена, септембар 2021.

У септембру 2021. године, у односу на август 2021. године, потрошачке цене су у просеку повећане за 0,8% (индекс 100,8).

12.10.2021. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, август 2021

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у августу 2021. године, у односу на исти месец 2020. године, повећане су за 24,0%.

01.10.2021. - Бруто домаћи производ, 2020.

Бруто домаћи производ (БДП) у 2020. години износио је, у текућим ценама, 5 502 216 милиона РСД. У односу на претходну годину, БДП је номинално већи за 1,5%, а реално мањи за 0,9%.

30.09.2021. - Спољнотрговинска робна размена, август 2021.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-август 2021. године износи:

   – 37843,5 милионa долара – пораст од 35,0% у односу на исти период претходне године;

   – 31575,0 милиона евра – пораст од 25,8% у односу на исти период претходне године.

Најновије објављено
Најава објављивања
20.10.2021. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2021
20.10.2021. Статистички годишњак Републике Србије, 2021
22.10.2021. Употреба информационо–комуникационих технологија, 2021
25.10.2021. Просечне зараде по запосленом, август 2021
25.10.2021. Живорођени и умрли, јануар-септембар 2021
26.10.2021. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-август 2021
28.10.2021. Регистрована запосленост, III квартал 2021
28.10.2021. Спољнотрговинска робна размена по карактеристикама предузећа, 2020
29.10.2021. Спољнотрговинска робна размена, септембар 2021
29.10.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, септембар 2021
29.10.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, септембар 2021
29.10.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, септембар 2021
29.10.2021. Индекси индустријске производње, септембар 2021
29.10.2021. Индекси индустријске производње, септембар 2021
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси
Актуелни индикатори