• A
  • A
  • A
population.png
6 641 197
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
3,8 % раст
БДП
industry.png
8,4 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
5 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
95 836 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
Popis.png
Попис пољопривреде
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
Вести
Види све
17.04.2024. - Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, 2023.

У 2023. години, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству (сва домаћинства) износили су 87 973 динара, а издаци за личну потрошњу домаћинстава (сва домаћинства) износили су 88 244 динара. У односу на 2022. годину, просечни месечни приходи у новцу и у натури виши су за 12,2%, и издаци за личну потрошњу домаћинстава виши су такође за 12,2%, номинално.

15.04.2024. - Издате грађевинске дозволе, фебруар 2024.

У фебруару 2024. издато је 1 797 грађевинских дозвола, што представља повећање од 0,6% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у фебруару 80,5% дозволa односи се на зграде, а 19,5% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 77,2% дозвола издато је за стамбене, а 22,8% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (65,8%).

12.04.2024. - Индекси потрошачких цена, март 2024.

Цене производа и услуга личне потрошње у марту 2024. године, у односу на фебруар 2024. године, у просеку су повећане за 0,3%.

12.04.2024. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, фебруар 2024.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у фебруару 2024. године, у односу на исти месец 2023. године, смањене су за 18,0%.

29.03.2024. - Спољнотрговинска робна размена, за фебруар 2024.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-фебруар 2024. године износи:

   – 11459,2 милионa долара – раст од  1,7% у односу на исти период претходне године;

   – 10550,3 милиона евра – раст од  0,6% у односу на исти период претходне године.

29.03.2024. - Промет робе у трговини на мало, фебруар 2024. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у фебруару 2024. године, у односу на исти месец претходне године, већи је у текућим ценама за 14,4%, а у сталним ценама за 8,8%.

29.03.2024. - Туристички промет, фебруар 2024.

У Републици Србији у фебруару 2024. године, у односу на фебруар 2023. године, број долазака туриста већи је за 9,2 %, док је број ноћења већи за 1,7 %.

У фебруару 2024. године, у односу на фебруар 2023. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 2,1 %, а број ноћења страних туриста већи је за 1,2%.

18.03.2024. - Регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, 2023

Број друмских моторних и прикључних возила регистрованих током 2023. године у Републици Србији већи је у односу на број регистрованих возила у претходној години, и то за 2,5%. Пад је забележен код мопеда, аутобуса и радних возила.

Од домаћих произвођача моторних возила, наjбројнија маркa регистрованих путничких аутомобила je Застава. Најзаступљеније марке путничких аутомобила стране производње су: Volkswagen, Opel, Fiat, Renault, Peugeot, Audi, Ford и Citroen.

Најновије објављено
Најава објављивања
19.04.2024. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2024
19.04.2024. Модул о радним вештинама, 2022
24.04.2024. Предшколско васпитање и образовање, 2024
25.04.2024. Просечне зараде по запосленом, фебруар 2024
25.04.2024. Живорођени и умрли, јануар-март 2024
26.04.2024. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-фебруар 2024
26.04.2024. Aнкета о радној снази, 2023
29.04.2024. Регистрована запосленост, I квартал 2024
30.04.2024. Туристички промет, март 2024
30.04.2024. Промет робе у трговини на мало, март 2024
30.04.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, март 2024
30.04.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, март 2024
30.04.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, март 2024
30.04.2024. Спољнотрговинска робна размена, март 2024
Календар објављивања
Визуелизација података
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Регистар индустријских зона
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори