• A
  • A
  • A
population.png
6 797 105
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
3,9 % раст
БДП
industry.png
0,3 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
13,2 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
73 114 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
industry_blue.png
Регистар индустријских зона у Републици Србији
Вести
Види све
Истраживање о држављанима Републике Србије који живе у иностранству

Републички завод за статистику, у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године, спроводи: „Истраживање о држављанима Републике Србије који живе у иностранству“.

Позивамо држављане Републике Србије који, са свим члановима свог домаћинства или као самачко домаћинство, живе у иностранству да учествују у истраживању.  Сврха спровођења овог истраживања јесте да добијемо што потпунију слику о бројности и основним демографским, миграторним, образовним карактеристикама наших грађана у иностранству.

Уколико желите да учествујете у истраживању, потребно је да се региструјете и  попуните Упитник.

30.09.2022. - Спољнотрговинска робна размена, за август 2022.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-август 2022. године износи:

   – 45639,9 милионa долара – пораст од  20,6% у односу на исти период претходне године;

   – 42381,8 милиона евра – пораст од  34,2% у односу на исти период претходне године.

30.09.2022. - Промет робе у трговини на мало, август 2022. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у августу 2022. године, у односу на исти месец претходне године, већи је у текућим ценама за 22,1%, а у сталним ценама за 4,6%.

30.09.2022. - Туристички промет, август 2022.

У Републици Србији у августу 2022. године, у односу на август 2021. године, број долазака туриста већи је за 30,9 %, док је број ноћења већи за 21,0 %.

У августу 2022. године, у односу на август 2021. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 22,6 %, а број ноћења страних туриста већи је за 18,1%.

30.09.2022. - Укупан превоз путника и робе, I полугодиште 2022.

Број превезених путника у првих шест месеци 2022. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 17,6%, при чему је превоз путника у унутрашњем саобраћају повећан за 14,2%, а у међународном саобраћају за 98,5%. У ваздушном саобраћају дошло је до раста од 88,6%, док је превоз у друмском саобраћају већи за 13,1%. Превоз путника у железничком саобраћају повећан је за 63,5%. Обим рада, исказан у pkm, већи је за 45,2%. Количина робе превезене у првом полугодишту 2022. године, у поређењу са истим периодом претходне године, бележи раст од 14,9%. У истом периоду, обим рада, исказан у tkm, већи је за 4,0%. Ваздушни, цевоводни, друмски и железнички саобраћај бележe раст у количини превезене робе, док саобраћај унутрашњим пловним путевима бележи пад.

30.09.2022. - Индекси индустријске производње, август 2022.

Раст индустријске производње од 0,3% у август 2022. године у односу на август 2021. године.

30.09.2022. - Бруто домаћи производ, 2021.

Бруто домаћи производ (БДП) у 2021. години износио је, у текућим ценама, 6 270 097 милиона РСД. У односу на претходну годину, БДП номинално je већи за 13,9%, а реално за 7,5%.

27.09.2022. - Рачун физичког тока енергије, 2020.

У 2020. години, укупна расположива енергија износила је 2 139 262 ТЈ, што је за 2,5% више у односу на 2019. годину. Највеће учешће у укупним токовима енергије бележе производи, 48,1%, а затим следе остаци са 30,5% и инпути природне енергије са учешћем од 21,4%.

Најава објављивања
03.10.2022. Економски рачуни пољопривреде, 2021
03.10.2022. Обележавање Дечје недеље, 2021
05.10.2022. Цене на мало пољопривредних производа, трећа недеља претходног месеца 2022
05.10.2022. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз, септембар 2022
05.10.2022. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, септембар 2022
07.10.2022. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, септембар 2022
10.10.2022. Индекси цена угоститељских услуга, септембар 2022
10.10.2022. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза, септембар 2022
10.10.2022. Месечни статистички билтен, јул 2022
12.10.2022. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, август 2022
12.10.2022. Индекси потрошачких цена, септембар 2022
14.10.2022. Сиромаштво и социјална неједнакост, 2021
14.10.2022. Индекси промета у индустрији, август 2022
14.10.2022. Издавачка делатност и штампа – Књиге и брошуре, 2021
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори