• A
  • A
  • A
population.png
6 871 547
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
1,7 % раст
БДП
industry.png
4,4 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
3,3 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
89 720 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ отвореним скуповима података статистичких индикатора и индикатора Циљева одрживог развоја које објављује Републички завод за статистику
Детаљније
Вести
Види све
Регистар индустријских зона у Републици Србији

Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним. 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 14.04.2021. године до 22.04.2021. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (6) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

30.07.2021. - Спољнотрговинска робна размена, за јун 2021.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-јун 2021. године износи:

   – 27776,2 милионa долара – пораст од  35,8% у односу на исти период претходне године;

   – 23047,7 милиона евра – пораст од  24,1% у односу на исти период претходне године.

30.07.2021. - Индекси индустријске производње, јун 2021.

Раст индустријске производње од 4,4% у јуну 2021. године у односу на јун 2020. године.

30.07.2021. - Промет робе у трговини на мало, јун 2021. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у јуну 2021. године, у односу на јун 2020. године, већи је у текућим ценама за 11,3%, а у сталним ценама за 5,8%.

30.07.2021. - Туристички промет, јун 2021.

У Републици Србији у јуну 2021. године, у односу на јун 2020. године, број долазака туриста већи је за 48,4%, док је број ноћења већи за 39,3%.

У јуну 2021. године, у односу на јун 2020. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 12,5%, док је број ноћења страних туриста већи за 270,0%.

29.07.2021. - Регистрована запосленост, II квартал 2021.

Укупан број запослених у другом кварталу 2021. године износио је 2 270 394 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 3,3%, односно за 73 329 лица.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Прерађивачка индустрија (раст од 21 451 лица), Трговина на велико и мало и поправка моторних возила (раст од 16 805 лица), Информисање и комуникације (раст од 8 604 лица), Стручне, научне и техничке делатности (раст од 7 667 лица) и Грађевинарство (раст од 6  863 лица).

26.07.2021. - Утицај рецесије на структурне перформансе привреде Републике Србије у 2020.

Публикација РЗС-а Утицај рецесије на структурне перформансе привреде Републике Србије у 2020, аутора Едвард Јакопина и Наташе Чокорило, изашла је из штампе.

Предмет истраживања ове Студије представљају ефекти глобалне рецесије 2020, узроковани последицама COVID-19, као и њихов утицај на кључне структурне перформансе у привредном систему Републике Србије. Студија се састоји из десет делова.

Најава објављивања
02.08.2021. Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш процена, II квартал 2021
05.08.2021. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз, јул 2021
05.08.2021. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, јул 2021
05.08.2021. Цене на мало пољопривредних производа, трећа недеља претходног месеца 2021
06.08.2021. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, јул 2021
10.08.2021. Месечни статистички билтен, мај 2021
10.08.2021. Грађевинска делатност , II квартал 2021
10.08.2021. Индекси цена угоститељских услуга, јул 2021
10.08.2021. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза, јул 2021
12.08.2021. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јун 2021
12.08.2021. Индекси потрошачких цена, јул 2021
13.08.2021. Предузећа у Републици Србији, према величини, 2020
16.08.2021. Индекси промета у индустрији, јун 2021
16.08.2021. Издате грађевинске дозволе, јун 2021
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси
Актуелни индикатори