• A
  • A
  • A
population.png
6 871 547
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
1,7 % раст
БДП
industry.png
9,4 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
3,3 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
89 720 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ отвореним скуповима података статистичких индикатора и индикатора Циљева одрживог развоја које објављује Републички завод за статистику
Детаљније
Вести
Види све
Регистар индустријских зона у Републици Србији

Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним. 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 14.04.2021. године до 22.04.2021. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (6) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

26.07.2021. - Утицај рецесије на структурне перформансе привреде Републике Србије у 2020.

Публикација РЗС-а Утицај рецесије на структурне перформансе привреде Републике Србије у 2020, аутора Едвард Јакопина и Наташе Чокорило, изашла је из штампе.

Предмет истраживања ове Студије представљају ефекти глобалне рецесије 2020, узроковани последицама COVID-19, као и њихов утицај на кључне структурне перформансе у привредном систему Републике Србије. Студија се састоји из десет делова.

26.07.2021. - Живорођени и умрли, јануар-јун 2021.

У Републици Србији, у периоду јануар-јун 2021. године, број живорођених је износио 28 813. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 29 314, бележи се пад од 501 односно за 1,7%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-јун 2021. године износио је 65 817 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 51 569, бележи се раст од 14 248 или за 27,6%.

26.07.2021. - Просечне зараде по запосленом, мај 2021.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за мај 2021. године износила је 89 720 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65 025 динарa.

У периоду јануар - мај 2021. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 8,5%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 6,3%.

Медијална нето зарада за мај 2021. године износила је 49 869 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

 

 

 

 

23.07.2021. - Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику
Од 14.04.2021. године до 22.04.2021. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (6) у Републичком заводу за статистику.
 
Републички завод за статистику објављује листу кандидата који су испунили мерила за радна места 1, 2, 4, 5 и 6

Листа кандидата који су испунили мерила за радна места 1, 2, 4, 5 и 6
21.07.2021. - Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 21.07.2021. године до 29.07.2021. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање једног извршилачког радног места у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за  радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

16.07.2021. - Спољнотрговинска робна размена, коначни подаци 2020.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар-децембар 2020. године износи:

   – 45734,1 милионa долара – пад од  1,4% у односу на исти период претходне године;

   – 40012,1 милиона евра – пад од  3,4% у односу на исти период претходне године.

Најава објављивања
29.07.2021. Регистрована запосленост, II квартал 2021
30.07.2021. Промет робе у трговини на мало, јун 2021
30.07.2021. Туристички промет, јун 2021
30.07.2021. Спољнотрговинска робна размена, јун 2021
30.07.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, јун 2021
30.07.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, јун 2021
30.07.2021. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, јун 2021
30.07.2021. Индекси залиха готових производа у индустрији, јун 2021
30.07.2021. Индекси индустријске производње, јун 2021
30.07.2021. Индекси индустријске производње, јун 2021
02.08.2021. Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш процена, II квартал 2021
05.08.2021. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз, јул 2021
05.08.2021. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, јул 2021
05.08.2021. Цене на мало пољопривредних производа, трећа недеља претходног месеца 2021
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси
Актуелни индикатори