• A
  • A
  • A
Пољопривреда, шумарство и рибарство

Статистика пољопривреде прикупља и објављује податке о примарној пољопривредној производњи и промени њеног обима, као и податке у области рибарства.
За потребе обрачуна индекса физичког обима пољопривредне производње користе се подаци редовних истраживања у оквиру статистике пољопривреде о произведеним количинама биљних и сточарских производа, као и подаци о просечним ценама произвођача пољопривредних производа на нивоу Републике Србије. У листу производа укључени су сви економски важнији пољопривредни производи.