• A
  • A
  • A
Енергетика

Статистикa енергетике пружа информације о снабдевању, трговини, залихама,  трансформацији и потрошњи енергије/енергената. Сви подаци из ове области су усклађени са стандардима ЕВРОСТАТ-а и Међународне агенције за енергију, стога су на међународном нивоу упоредиви. Детаљни, потпуни и благовремени подаци из области енергетике су неопходни за праћење енергетске ситуације на националном  нивоу и значајни су за доношење одлука о управљању енергетском политиком  државе.

Обавештење

Годишњи енергетски биланси за електричну енергију, топлотну енергију, високо-пећни гас, угаљ, нафту и деривате нафте, природни гас, геотермалну енергију, дрвна горива, биогас, индустријски отпад и биодизел расположиви су као коначни резултати за 2022. годину на линку

Годишњи подаци су расположиви у бази података под називом Годишњи подаци и енергетски биланси. У бази података енергетски биланси се могу формирати одабиром свих токова. Биланси су конструисани по принципима Евростатовог новог концепта структуре биланса, која је објављена крајем јануара 2019. године. Структуру енергетског биланса погледати ОВДЕ. Укупан енергетски биланс Републике Србије за одабрану годину расположив је на линку ОВДЕ.

Формирање енергетских биланса по старом концепту Евростата могуће је на основу података који се у бази података налазе под називом Годишњи подаци – архива. Подаци су архивирани закључно са 2017. годином и неће се убудуће кориговати.

Погледајте и ово
Табеле
Енергетски биланси у пдф формату