• A
  • A
  • A
population.png
6 926 705
СТАНОВНИШТВО
bdp3.jpg
-1,4 % пад
БДП
industry.png
4,1 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1,1 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
90 849 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
Регистар индустријских зона у Републици Србији

Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним. 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 16.12.2020. године до 24.12.2020. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (2) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

25.02.2021. - Живорођени и умрли, јануар 2021.

У Републици Србији, у месецу јануару 2021. године, број живорођених је износио 4 550. У односу на исти месец претходне године, када је број живорођених износио 5 152, бележи се пад од 602 односно за 11,7%.

Број умрлих у Републици Србији у месецу јануару 2021. године износио је 10 417 и, у односу на исти месец претходне године, када је број умрлих био 8 706, бележи се раст од 1 711 или за 19,7%.

25.02.2021. - Просечне зараде по запосленом

Просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 2020. године износила је 90 849 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 66 092 динара.

У периоду јануар-децембар 2020. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 9,4%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 7,7%.

Медијална нето зарада за децембар 2020. године износила је 48 676 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

22.02.2021. - Индекси потрошачких цена, јануар 2021.

У јануару 2021. године, у односу на децембар 2020. године, потрошачке цене су у просеку повећане за 0,4% (индекс 100,4).

17.02.2021. - Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, IV квартал 2020.

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у IV кварталу 2020. године, у односу на исти квартал 2019. године, повећане су за 5,6%.

17.02.2021. - Издате грађевинске дозволе

У децембру месецу 2020. издате су 2 172 грађевинске дозволе, што је за 8,3% више него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у децембру 79,1% дозволa односи се на зграде, а 20,9% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 74,1% дозвола издато је за стамбене, а 25,9% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (69,7%).

12.02.2021. - Број стоке, стање 1. децембра 2020. године

Према подацима приказаним у овом саопштењу, у Републици Србији, са стањем на дан 1. децембра 2020, у односу на стање на дан 1. децембра 2019, већи је укупан број свиња (за 2,8%), оваца (за 2,6%) и коза (за 5,8%), док је мањи укупан број говеда (за 1,3%) и живине (за 3,4%).

Најновије објављено
Најава објављивања
26.02.2021. Индекси индустријске производње, јануар 2021
26.02.2021. Индекси индустријске производње, јануар 2021
26.02.2021. Индекси залиха готових производа у индустрији, јануар 2021
26.02.2021. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза, јануар 2021
26.02.2021. Промет робе у трговини на мало, јануар 2021
26.02.2021. Туристички промет, јануар 2021
26.02.2021. Анкета о радној снази, IV квартал 2020
26.02.2021. Енергетски биланси - коначни подаци, 2019
26.02.2021. Индекси просечних цена спољне трговине, IV квартал 2020
26.02.2021. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-децембар 2020
01.03.2021. Квартални бруто домаћи производ, IV квартал 2020
01.03.2021. Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, IV квартал 2020
01.03.2021. Промет пољопривредних производа на пијацама, IV квартал 2020
01.03.2021. Унутрашња трговина, IV квартал 2020
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Актуелни индикатори