• A
  • A
  • A
population.png
6 926 705
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
5 % раст
БДП
industry.png
-9,3 % пад
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
0,7 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
81 486 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
02.07.2020. - Створени и третирани отпад, 2019.

Током 2019. године у Републици Србији сектори: Пољопривреда, шумарство и рибарство, Рударство, Прерађивачка индустрија, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, Снабдевање водом и управљање отпадним водама, Грађевинарство и сектори услужних делатности створили су 64,5 милиона тона отпада, од чега 75,6% чини неопасни, а 24,4% опасни отпад. Највећи удео створеног опасног отпада је у сектору Рударство (29,2%).

01.07.2020. - Витални догађаји, 2019.

У Републици Србији у 2019. години број живорођених је 64 399 (9, 3‰) док је број умрлих износио 101 458 (14, 6‰). Природни прираштај је -37 059 (-5, 3‰).

Према реду рођења највише је рођено деце првог реда рођења 29 656 (46, 1%) и другог реда рођења 22 701 (35, 3%). Посматрано по старости, децу првог реда рођења су родиле жене чија је старост у интервалу 25-29 година док су децу другог реда рођења родиле жене старе 30-34 година.

Највише деце се родило у јануару, јулу, августу, септембру и октобру.

01.07.2020. - Процењен број становника у Републици Србији, 2019.

Процењен број становника у Републици Србији у 2019. години је 6 945 235. Посматрано по полу, 51,3% чине жене (3 561 503), а 48,7% мушкарци (3 383 732). Настављен је тренд депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, негативна и износи -5,4‰.

01.07.2020. - Очекивана производња пшенице, малина и вишања и засејане површине кукуруза, шећерне репе, сунцокрета и соје, 2020.

На основу стања усева на дан процене очекује се производња пшенице од 2668 хиљ. тона, што је за 5,3% више у односу на производњу остварену у прошлој години.

Код производње малина очекује се повећање производње, у односу на прошлу годину, за 7,4%, а код вишања за 70,9%.

30.06.2020. - Индекси индустријске производње, мај 2020.

Индустријска производња у Републици Србији у мају 2020. године мања је за 9,3% у односу на мај 2019. године.

30.06.2020. - Спољнотрговинска робна размена, за текући период и мај 2020.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-мај 2020. године износи:

   – 16836,2 милионa долара – пад од  10,8% у односу на исти период претходне године;

   – 15348,7 милиона евра – пад од  8,1% у односу на исти период претходне године.

30.06.2020. - Промет робе у трговини на мало, мај 2020. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у мају 2020. године, у односу на мај 2019. године, већи је у текућим ценама за 1,9%, а у сталним ценама за 4,7%.

30.06.2020. - Туристички промет, мај 2020.

У Републици Србији у мају 2020. године, у односу на мај 2019. године, број долазака туриста мањи је за 87,6%, док је број ноћења мањи за 82,6%.

 

 

Најава објављивања
06.07.2020. Цене на мало пољопривредних производа, трећа недеља претходног месеца 2020
06.07.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, јун 2020
06.07.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз, јун 2020
07.07.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, јун 2020
10.07.2020. Закључени и разведени бракови, 2019
10.07.2020. Унутрашње миграције, 2019
10.07.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза, јун 2020
10.07.2020. Индекси цена угоститељских услуга, јун 2020
10.07.2020. Месечни статистички билтен, април 2020
13.07.2020. Индекси потрошачких цена, јун 2020
13.07.2020. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, мај 2020
15.07.2020. Издате грађевинске дозволе, мај 2020
15.07.2020. Индекси промета у индустрији, мај 2020
15.07.2020. Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2019
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори