• A
  • A
  • A
population.png
6 963 764
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
4 % раст
БДП
industry.png
8,3 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
2 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
77 879 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
21.02.2020. - Индекси потрошачких цена, јануар 2020.

Потрошачке цене у јануару 2020. године, у односу на децембар 2019. године, у просеку су више за 0,6%.

14.02.2020. - Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, IV квартал 2019.

Цене у IV кварталу 2019. године, у односу на исти квартал 2018. године, смањене су за 3,7%.

14.02.2020. - Број стоке, стање 1. децембра 2019. године

Према подацима приказаним у овом саопштењу, у Републици Србији, са стањем на дан 1. децембра 2019, у односу на стање на дан 1. децембра 2018, већи је укупан број говеда (за 2,3%) и свиња (за 4,3%), док је мањи укупан број оваца (за 4,1%), коза (за 2,4%) и живине (за 2,8%).

14.02.2020. - Издате грађевинске дозволе, децембар 2019.

У децембру месецу 2019. издато је 2 006 грађевинских дозвола, што је за 36,6% више него у децембру претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у децембру 2019. већи је за 14,1% у односу на децембар 2018.

12.02.2020. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, децембар 2019.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у децембру 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, повећане су за 0,8%.

10.02.2020. - Грађевинска делатност, IV квартал 2019.

Према подацима који су прикупљени у IV кварталу 2019. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 54,1% у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 56,3% у односу на IV квартал 2018. године.

31.01.2020. - Промет робе у трговини на мало, децембар 2019. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у децембру 2019. године, у односу на децембар 2018. године, већи је у текућим ценама за 14,8%, а у сталним ценама за 13,1%.

31.01.2020. - Индекси индустријске производње, децембар 2019.

Индустријска производња у Републици Србији у децембру 2019. године у односу на децембар 2018. године, већа је за 8,3%, а у односу на просек 2018. године већа је за 5,9%. Индустријска производња у 2019. години, у поређењу са 2018. годином, већа је за 0,3%.

Најновије објављено
Најава објављивања
25.02.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, јануар 2020
25.02.2020. Просечне зараде по запосленом, децембар 2019
26.02.2020. Индекси просечних цена спољне трговине, IV квартал 2019
26.02.2020. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-децембар 2019
26.02.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза, јануар 2020
27.02.2020. Енергетски биланси - коначни подаци, 2018
28.02.2020. Анкета о радној снази, IV квартал 2019
28.02.2020. Туристички промет, јануар 2020
28.02.2020. Промет робе у трговини на мало, јануар 2020
28.02.2020. Индекси залиха готових производа у индустрији, јануар 2020
28.02.2020. Индекси индустријске производње, јануар 2020
28.02.2020. Индекси индустријске производње, јануар 2020
02.03.2020. Унутрашња трговина, IV квартал 2019
02.03.2020. Промет пољопривредних производа на пијацама, IV квартал 2019
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори