• A
  • A
  • A
population.png
6 963 764
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
6,2 % раст
БДП
industry.png
7,6 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
1,9 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
82 836 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Извештаји међународних организација
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
31.03.2020. - Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, 2019.

У 2019. години, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству (сва домаћинства) износили су 66 880 динарa, а издаци за личну потрошњу домаћинстава (сва домаћинства) износили су 67 099 динара. У односу на 2018. годину, просечни месечни приходи у новцу и у натури виши су за 4,9%, и издаци за личну потрошњу домаћинстава виши су за 4,1%, номинално. 

 

31.03.2020. - Спољнотрговинска робна размена, за текући период и фебруар 2020.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-фебруар 2020. године износи:

   – 7372,8 милионa долара – пораст од  7,2% у односу на исти период претходне године;

   – 6700,6 милиона евра – пораст од  10,8% у односу на исти период претходне године.

31.03.2020. - Индекси индустријске производње, фебруар 2020.

Индустријска производња у Републици Србији у фебруару 2020. године већа је за 7,6% у односу на фебруар 2019. године.

31.03.2020. - Туристички промет, фебруар 2020.

У Републици Србији у фебруару 2020. године, у односу на фебруар 2019. године, број долазака туриста већи је за 18,9%, док је број ноћења већи за 20,1%.

31.03.2020. - Промет робе у трговини на мало, фебруар 2020. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у фебруару 2020. године, у односу на фебруар 2019. године, већи је у текућим ценама за 14,9%, а у сталним ценама за 13,3%.

25.03.2020. - Просечне зараде по запосленом, јануар 2020.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2020. године износила је 82 836 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 59 941 динар.

У јануару 2020. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 9,9%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 7,7%.

Медијална нето зарада за јануар 2020. године износила је 46 167 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

25.03.2020. - Oсновнe школe, почетак 2019/2020. школске године

На почетку школске 2019/2020. у Републици Србији радило је 3268 редовних основних школа, и то 1136 матичних и 2132 издвојених одељења.

23.03.2020. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јануар 2020.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јануару 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, смањене су за 0,6%.

Најава објављивања
06.04.2020. Цене на мало пољопривредних производа, трећа недеља претходног месеца 2020
06.04.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, март 2020
06.04.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз, март 2020
07.04.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, март 2020
10.04.2020. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза, март 2020
10.04.2020. Месечни статистички билтен, јануар 2020
10.04.2020. Индекси цена угоститељских услуга, март 2020
10.04.2020. Средње образовање – почетак школске године, 2019
13.04.2020. Индекси потрошачких цена, март 2020
13.04.2020. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, фебруар 2020
15.04.2020. Издате грађевинске дозволе, фебруар 2020
15.04.2020. Индекси промета у индустрији, фебруар 2020
15.04.2020. Зараде запослених према делатности, нивоима квалификације и полу, септембар 2019
16.04.2020. Предшколско васпитање и образовање, 2020
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори