• A
  • A
  • A
Спољна трговина

Статистика спољне трговине обрађује и објављује податке о међународној трговини робом Републике Србије у месечној динамици, у складу са међународним стандардима и препорукама. Индикатори показују  развој опште економске и трговинске политике, представљају основ за дефинисање комерцијалне стратегије за увознике и извознике и утврђивање материјалних биланса за стратешке производе,  служе као битан извор за националне рачуне и статистику биланса плаћања. Основни извор података је Управа Царине Републике Србије, а за електричну енергију Електромрежа Србије. 

Подаци
Погледајте и ово
Погледајте и ово
Погледајте и ово