• A
  • A
  • A
Грађевинарство

Статистика грађевинарства обезбеђује податке о изведеним грађевинским радовима и издатим грађевинским дозволама. Подаци о изведеним грађевинским радовима  омогућавају праћење обима грађевинске производње, и сагледавање структуре инвестиционих улагања у грађевине према Класификацији врста грађевина, док подаци о издатим грађевинским дозволама показују будуће кретање грађевинске активности. 

Број завршених станова
25 326
Број издатих грађевинских дозвола
2 843
Вредност изведених грађевинских радова, хиљ. РСД
451 551 506