• A
  • A
  • A
Регистар просторних јединица и ГИС

Регистар просторних јединица, који је аутоматизована база интегрисана у Географски информациони систем, а којом се на стандардизован начин врши индентификација постојећих, новоформираних и укинутих просторних јединица и бележи све њихове промене. Просторне јединице које се воде у Регистру су: пописни кругoви, статистички кругови, насељена места, катастарске општине, месне заједнице, општине/градске општине, градови, управни окрузи, Град Београд, аутономне покрајине и Република Србија, и представљене су у виду карата путем ГИС програма.

Вести
Види све
srbijamapapocetnaSaop.gif
22.01.2020. - Промене код насељених места, општина/градских општина и градова, 2019.

Стање 1. јануара 2020. године

На основу Статута Града Новог Сада („Службени гласник Града Новог Сада“, број 36/11, од 27. марта 2019. године), Град Нови Сад угасио је своје градске општине (Нови Сад и Петроварадин), тј. Град Нови Сад нема више градских општина, а задржан је досадашњи матични број (89010). Матични бројеви за Градску општину Нови Сад (80284) и Градску општину Петроварадин (80519) угашени су. 

На територији Републике Србије, током 2019. године није било других административно-територијалних промена код осталих насељених места, општина/градских општина и градова.

Опширније
Погледајте и ово
Административно територијална подела и НСТЈ нивои 1, 2, 3
Статистички_региони_Србије.png (1)
Промене код насељених места, општина/градских општина и градова по годинама
tabelaplava.jpg
Архива
folder.png (1)
Националној инфраструктури геопросторних података (НИГП)
logo-96x96.png