• A
  • A
  • A
Strane podružnice u Srbiji (inward FATS)

Ova statistika opisuje delatnost preduzeća koja su rezidenti u Republici Srbiji, a pod kontrolom su stranih preduzeća. Reč je o preduzećima u kojima je učešće stranog kapitala (jedne ili više zemalja) u ukupnom kapitalu 50% i više. Osnovni cilj ove statistike jeste da pokaže učešće ovih preduzeća u domaćoj ekonomiji i njihov uticaj na nju. Rezultati se prikazuju po delatnostima KD (sektori B-J, L-N i S95) i državama u kojima je sedište krajnje institucionalne jedinice koja kontroliše stranu podružnicu tj. jedinice koja je poslednja u lancu kontrole, nad kojom nijedna druga jedinica nema kontrolu.
Od referentne 2017. godine, radi obezbeđivanja međunarodne uporedivosti podataka, u obuhvat delatnosti uključena je oblast-95 Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu – iz sektora S Ostale uslužne delatnosti.

 

Ključni pokazatelji
Učešće u ukupnom broju preduzeća
3 %
Učešće u ukupnom broju zaposlenih lica
25 %
Učešće u ukupnoj dodatoj vrednosti
35,1 %
Pogledajte i ovo
Tabele
Strane podružnice po delatnostima i po državama jedinica krajnje kontrole podružnice