• A
  • A
  • A
Strane podružnice u Srbiji (inward FATS)

Ova statistika opisuje delatnost poslovnih subjekata koja su rezidenti u Republici Srbiji, a pod kontrolom su stranih preduzeća. Reč je o poslovnim subjektima u kojima je učešće stranog kapitala (jedne ili više zemalja) u ukupnom kapitalu 50% i više. Osnovni cilj ove statistike jeste da pokaže učešće ovih subjekata u domaćoj ekonomiji i njihov uticaj na nju. Rezultati se prikazuju po delatnostima KD (sektori B–J, L–N, P-R, oblasti S95 i S96) i državama u kojima je sedište krajnje institucionalne jedinice koja kontroliše stranu podružnicu tj. jedinice koja je poslednja u lancu kontrole, nad kojom nijedna druga jedinica nema kontrolu.

Napomena

Od referentne 2021. godine, došlo je do metodoloških promena u Godišnjem strukturnom istraživanju o poslovnim subjektima koje predstavlja izvor podataka za obračune u ovoj statistici, što je potrebno uzeti u obzir pri upoređivanju sa podacima do 2021. godine. 

Promene se odnose na proširenje obuhvata izveštajnih jedinica, kojim se osim preduzeća i dela drugih pravnih lica, uključuje i deo preduzetnika koji podnose godišnji finansijski izveštaj.

Pored toga, od referentne 2021. godine, sa stupanjem na snagu novih evropskih uredbi koje se odnose na poslovne statistike, proširen je obuhvat delatnosti u istraživanju, tako što se uključuju i sektori KD P, Q i R, kao i oblasti KD 95 i 96 iz sektora S.

 

Ključni pokazatelji
Učešće u ukupnom broju poslovnih subjekata
1,4 %
Učešće u ukupnom broju zaposlenih lica
20,7 %
Učešće u ukupnoj dodatoj vrednosti
36,6 %
Pogledajte i ovo
Tabele
Strane podružnice po delatnostima i po državama jedinica krajnje kontrole podružnice