• A
  • A
  • A
Kvartalna dinamika poslovanja privrednih društava

Kvartalna dinamika poslovanja privrednih društava prikazuje promene dinamike finansijskog poslovanja privrednih društava kao i promene u strukturi ekonomskih aktivnosti u oblasti nefinansijske poslovne ekonomije. Finansijsko poslovanje privrednih društava bazira se na podacima o poslovnim prihodima, poslovnim rashodima i zalihama. Ovi podaci se koriste za obračun kvartalnih makroekonomskih agregata kao i za obračun kvartalnih indeksa prometa u uslužnim delatnostima. Rezultati se prikazuju u formi indeksa na kvartalnom (tekući kvartal / prethodni kvartal) i godišnjem nivou (tekući kvartal / isti kvartal prethodne godine).

 

Vesti
Vidi sve
05. mart 2024. Kvartalno poslovanje privrednih društava, IV kvartal 2023. godine

Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u četvrtom kvartalu 2023. godine bili su veći za 4,1% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s trećim kvartalom 2023. godine, zabeležen je njihov rast od 13,3%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni prihodi su bili veći za 11,3% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s trećim kvartalom 2023. godine, zabeležen je njihov rast od 23,5%.

Оpširnije
Podaci