• A
  • A
  • A
Kvartalna dinamika poslovanja privrednih društava

Kvartalna dinamika poslovanja privrednih društava prikazuje promene dinamike finansijskog poslovanja privrednih društava kao i promene u strukturi ekonomskih aktivnosti u oblasti nefinansijske poslovne ekonomije. Finansijsko poslovanje privrednih društava bazira se na podacima o poslovnim prihodima, poslovnim rashodima i zalihama. Ovi podaci se koriste za obračun kvartalnih makroekonomskih agregata kao i za obračun kvartalnih indeksa prometa u uslužnim delatnostima. Rezultati se prikazuju u formi indeksa na kvartalnom (tekući kvartal / prethodni kvartal) i godišnjem nivou (tekući kvartal / isti kvartal prethodne godine).

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_96365069.jpg
05.06.2020. - Kvartalno poslovanje privrednih društava, I kvartal 2020. godine

Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u prvom kvartalu 2020. godine bili su veći za 12,4% u odnosu na isti period prethodne godine. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni prihodi su bili veći za 8,3% u odnosu na isti period prethodne godine.
Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u prvom kvartalu 2020. godine bili su veći za 11,5% u odnosu na isti period prethodne godine. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni rashodi su bili veći za 7,2% u odnosu na isti period prethodne godine.

Оpširnije
Podaci