• A
  • A
  • A
Kvartalna dinamika poslovanja privrednih društava

Kvartalna dinamika poslovanja privrednih društava prikazuje promene dinamike finansijskog poslovanja privrednih društava kao i promene u strukturi ekonomskih aktivnosti u oblasti nefinansijske poslovne ekonomije. Finansijsko poslovanje privrednih društava bazira se na podacima o poslovnim prihodima, poslovnim rashodima i zalihama. Ovi podaci se koriste za obračun kvartalnih makroekonomskih agregata kao i za obračun kvartalnih indeksa prometa u uslužnim delatnostima. Rezultati se prikazuju u formi indeksa na kvartalnom (tekući kvartal / prethodni kvartal) i godišnjem nivou (tekući kvartal / isti kvartal prethodne godine).

 

Vesti
Vidi sve
05. decembar 2023. Kvartalno poslovanje privrednih društava, III kvartal 2023. godine

Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u trećem kvartalu 2023. godine bili su veći za 1,2% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s drugim kvartalom 2023. godine, zabeležen je njihov rast od 3,1%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni prihodi su bili veći za 6,9% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s drugim kvartalom 2023. godine, zabeležen je njihov rast od 4%.

Оpširnije
Podaci