• A
  • A
  • A
Godišnji pokazatelji o poslovnim subjektima

Strukturni pokazatelji o poslovnim subjektima dele se na demografske (broj poslovnih subjekata, broj novoformiranih poslovnih subjekata, broj lokalnih jedinica itd.), na one koji se odnose na inpute (broj zaposlenih lica, broj zaposlenih, časovi rada, troškovi zaposlenih itd.) i na one koji se odnose na autput (promet, vrednost autputa, dodata vrednost, bruto poslovni višak itd.). Obračunavaju se u godišnjoj i višegodišnjoj periodici. Izveštajne jedinice obuhvataju preduzeća, deo preduzetnika (oni koji podnose godišnji finansijski izveštaj) i deo drugih pravnih lica (oni koji tržišno posluju). Rezultati se prikazuju po delatnostima KD (sektori B–J, L–N, P-R, oblasti S95 i S96), kao i prema veličini poslovnih subjekata.

Napomena

Od referentne 2021. godine, došlo je do metodoloških promena u Godišnjem strukturnom istraživanju o poslovnim subjektima, što je potrebno uzeti u obzir pri upoređivanju sa podacima do 2021. godine. 

Promene se odnose na proširenje obuhvata izveštajnih jedinica, kojim se osim preduzeća i dela drugih pravnih lica, uključuje i deo preduzetnika koji podnose godišnji finansijski izveštaj.

Pored toga, od referentne 2021. godine, sa stupanjem na snagu novih evropskih uredbi koje se odnose na poslovne statistike, proširen je obuhvat delatnosti u istraživanju, tako što se uključuju i sektori KD P, Q i R, kao i oblasti KD 95 i 96 iz sektora S.

Ključni pokazatelji
Broj poslovnih subjekata
203 158
Broj zaposlenih lica
1 701 015
Dodata vrednost (mil. RSD)
4 138 225
Podaci