• A
  • A
  • A
Građevinske dozvole

Statistika izdatih građevinskih dozvola obezbeđuje podatke o ukupanom broju izdatih građevinskih dozvola, predračunskoj vrednosti radova prema izdatim dozvolama, izdate građevinske dozvole za zgrade, kao i broj i korisnu površinu stanova prema izdatim dozvolama. Obuhvaćene su građevinske dozvole za izgradnju građevinskog objekta i rešenje kojim se odobrava izvođenje radova. 

 

Vesti
Vidi sve
15. novembar 2022. Izdate građevinske dozvole, septembar 2022

U septembru mesecu 2022. izdato je 2 886 građevinskih dozvola, što predstavlja smanjenje od 16,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog broja dozvola izdatih u septembru 84,6% dozvola odnosi se na zgrade, a 15,4% na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 81,3% dozvola izdato je za stambene, a 18,7% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (72,5%).

 

 

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Broj izdatih građevinskih dozvola
2 886
Broj stanova prema izdatim dozvolama
3 809
Površina zgrada prema izdatim dozvolama
592 839
Podaci