• A
  • A
  • A
Građevinske dozvole

Statistika izdatih građevinskih dozvola obezbeđuje podatke o ukupanom broju izdatih građevinskih dozvola, predračunskoj vrednosti radova prema izdatim dozvolama, izdate građevinske dozvole za zgrade, kao i broj i korisnu površinu stanova prema izdatim dozvolama. Obuhvaćene su građevinske dozvole za izgradnju građevinskog objekta i rešenje kojim se odobrava izvođenje radova. 

 

Vesti
Vidi sve
15. novembar 2023. Izdate građevinske dozvole, septembar 2023

U septembru 2023. izdato je 3 113 građevinskih dozvola, što predstavlja povećanje od 7,9% u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog broja dozvola izdatih u septembru, 85,4% dozvola odnosi se na zgrade, a 14,6% na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 85,9% dozvola izdato je za stambene, a 14,1% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (69,8%).

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Broj izdatih građevinskih dozvola
3 113
Broj stanova prema izdatim dozvolama
3 586
Površina zgrada prema izdatim dozvolama
646 667
Podaci