• A
  • A
  • A
Građevinske dozvole

Statistika izdatih građevinskih dozvola obezbeđuje podatke o ukupanom broju izdatih građevinskih dozvola, predračunskoj vrednosti radova prema izdatim dozvolama, izdate građevinske dozvole za zgrade, kao i broj i korisnu površinu stanova prema izdatim dozvolama. Obuhvaćene su građevinske dozvole za izgradnju građevinskog objekta i rešenje kojim se odobrava izvođenje radova. 

 

Vesti
Vidi sve
15. avgust 2022. Izdate građevinske dozvole, jun 2022

U junu mesecu 2022. izdato je 2 187 građevinskih dozvola, što predstavlja smanjenje od 9,7% u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog broja dozvola izdatih u junu, 78,1% dozvola odnosi se na zgrade, a 21,9% na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 79,0% dozvola izdato je za stambene, a 21,0% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (75,4%).

 

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Broj izdatih građevinskih dozvola
2 187
Broj stanova prema izdatim dozvolama
3 629
Površina zgrada prema izdatim dozvolama
652 788
Podaci