• A
  • A
  • A
Građevinske dozvole

Statistika izdatih građevinskih dozvola obezbeđuje podatke o ukupanom broju izdatih građevinskih dozvola, predračunskoj vrednosti radova prema izdatim dozvolama, izdate građevinske dozvole za zgrade, kao i broj i korisnu površinu stanova prema izdatim dozvolama. Obuhvaćene su građevinske dozvole za izgradnju građevinskog objekta i rešenje kojim se odobrava izvođenje radova. 

 

Vesti
Vidi sve
15. april 2021. Izdate građevinske dozvole, februar 2021

U februaru mesecu 2021. izdato je 1 516 gradjevinskih dozvola, što je za 6,8% više nego u istom periodu prethodne godine. Od ukupnog broja dozvola izdatih u februaru 78,0% dozvola odnosi se na zgrade, a 22,0% na ostale gradjevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 66,8% dozvola izdato je za stambene, a 33,2% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih gradjevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (65,5%).

 

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Broj izdatih građevinskih dozvola
1 516
Broj stanova prema izdatim dozvolama
2 652
Površina zgrada prema izdatim dozvolama
465 142
Podaci