• A
  • A
  • A
Građevinske dozvole

Statistika izdatih građevinskih dozvola obezbeđuje podatke o ukupanom broju izdatih građevinskih dozvola, predračunskoj vrednosti radova prema izdatim dozvolama, izdate građevinske dozvole za zgrade, kao i broj i korisnu površinu stanova prema izdatim dozvolama. Obuhvaćene su građevinske dozvole za izgradnju građevinskog objekta i rešenje kojim se odobrava izvođenje radova. 

 

Vesti
Vidi sve
15. septembar 2021. Izdate građevinske dozvole, jul 2021

U julu mesecu 2021. izdato je 2 278 gradjevinskih dozvola, što predstavlja povećanje od 13,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog broja dozvola izdatih u julu 84,0% dozvola odnosi se na zgrade, a 16,0% na ostale gradjevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 76,2% dozvola izdato je za stambene, a 23,8% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih gradjevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (72,0%).

 

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Broj izdatih građevinskih dozvola
2 278
Broj stanova prema izdatim dozvolama
2 521
Površina zgrada prema izdatim dozvolama
529 386
Podaci