• A
  • A
  • A
Građevinska aktivnost

Indikatori koji obezbeđuju praćenje nivoa građevinske aktivnosti su vrednost izvedenih radova u zemlji i inostranstvu, završene zgrade i ostale građevine, utrošeni građevinski i pogonski materijal na gradilištima. Godišnja vrednost građevinskih radova data je u tekućim cenama u hiljadama dinara, dok je na kvartalnom nivou vrednost iskazana baznim indeksima. Izvedeni radovi na građevinama prikazani su prema teritoriji na kojoj se građevine nalaze. Građevine su razvrstane prema Klasifikaciji vrsta građevina. 

 

Vesti
Vidi sve
way-3659608_960_720.jpg
10.02.2020. - Građevinska delatnost, IV kvartal 2019.

Prema podacima koji su prikupljeni u IV kvartalu 2019. godine, vrednost izvedenih radova na teritoriji Republike Srbije porasla je za 54,1% u tekućim cenama, dok u stalnim cenama taj rast iznosi 56,3% u odnosu na IV kvartal 2018. godine.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Vrednost izvedenih građevinskih radova, hilj. RSD
344 670 414
Vrednost izvedenih građevinskih radova na zgradama, hilj. RSD
159 615 624
Ukupna površina izgrađenih zgrada, m2
3 468 976
Podaci