• A
  • A
  • A
Građevinska aktivnost

Indikatori koji obezbeđuju praćenje nivoa građevinske aktivnosti su vrednost izvedenih radova u zemlji i inostranstvu, završene zgrade i ostale građevine, utrošeni građevinski i pogonski materijal na gradilištima. Godišnja vrednost građevinskih radova data je u tekućim cenama u hiljadama dinara, dok je na kvartalnom nivou vrednost iskazana baznim indeksima. Izvedeni radovi na građevinama prikazani su prema teritoriji na kojoj se građevine nalaze. Građevine su razvrstane prema Klasifikaciji vrsta građevina. 

 

Vesti
Vidi sve
15. jun 2021. Građevinski radovi u inostranstvu, 2020.

Ukupna vrednost radova koju su izvođači iz Republike Srbije izveli u inostranstvu u 2020. godini iznosila je 22 261 miliona RSD.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Vrednost izvedenih građevinskih radova, hilj. RSD
471 639 883
Vrednost izvedenih građevinskih radova na zgradama, hilj. RSD
196 245 483
Ukupna površina izgrađenih zgrada, m2
4 954 208
Podaci