• A
  • A
  • A

 

Izveštaj sa skrininga za PG 18 - Statistika 

Izveštaj EK o napretku Srbije za 2022. godinu (samo na engleskom)

Izveštaj EK o napretku Srbije za 2021. godinu (samo na engleskom)

Izveštaj EK o napretku Srbije za 2020. godinu (samo na engleskom)

Izveštaj EK o napretku Srbije za 2019. godinu (samo na engleskom)

Izveštaj EK o napretku Srbije za 2018. godinu (samo na engleskom)

Izveštaj Peer Review misije