• A
  • A
  • A
final-final-mics.jpg
14.01.2019. -
Истраживање вишеструких показатеља у Републици Србији (MICS 2019)

У периоду од 15. јануара до 19. фебруара 2019. године сарадници Републичког завода за статистику вршиће мапирање и евидентирање домаћинстава на територији Републике Србије. На основу прикупљених података биће изабрана домаћинства која ће бити анкетирана у шестом кругу Истраживања вишеструких показатеља у Републици Србији (MICS 2019). Ово истраживање Завод спроводи у периоду од 1. априла до 15. јуна 2019. у сарадњи са UNICEF-ом, уз финансијску помоћ UNICEF-а, UNFPA и других партнера.

Циљ истраживања је да  се добију поуздане информације о здрављу, образовању, васпитању, условима живота, социјалној заштити, и многим другим областима живота становништва у Србији. Добијени показатељи ће послужити за формулисање мера и касније праћење стања и напретка у остваривању зацртаних циљева за побољшање услова живота и унапређења квалитета услуга за жене и децу у нашој земљи.