• A
  • A
  • A
final-final-mics.jpg
22.10.2020. -
Завршено истраживање MICS 6


Републички завод за статистику је завршио Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце у Србији 2019. (Multiple Indicator Cluster Survey – MICS) и Истраживања вишеструких показатеља положаја жена и деце у ромским насељима у Србији 2019. и припрема представљање коначних резултата истраживања.

Подаци из ових истраживања ће обезбедити статистички поуздане и међународно упоредиве податке који омогућавају развој политика и програма заснованих на подацима, као и праћење напретка у остваривању националних политика и других циљева који проистичу из потписаних међународних споразума, укључујући циљеве Агенде одрживог развоја до 2030. године.

 

Остале вести