• A
  • A
  • A
shutterstock_689023369Manja.jpg
28.09.2020. -
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Republičkom zavodu za statistiku


Od 
09.09.2020. godine do 17.09.2020. godine, na internet prezentaciji i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje - listu „Poslovi“, na veb stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave i na veb stranici i oglasnoj tabli Republičkog zavoda za statistiku, objavljen je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta (14) u Republičkom zavodu za statistiku.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Republičkom zavodu za statistiku – prema dodeljenim šiframa (oglas objavljen 09.09.2020. godine, rok za podnošenje prijava istekao 17.09.2020. godine)

 Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak  
 Tekst konkursa  Prijava za radno mesto 8
 Prijava za radno mesto 1  Prijava za radno mesto 9
 Prijava za radno mesto 2  Prijava za radno mesto 10
 Prijava za radno mesto 3  Prijava za radno mesto 11
 Prijava za radno mesto 4  Prijava za radno mesto 12
 Prijava za radno mesto 5  Prijava za radno mesto 13
 Prijava za radno mesto 6  Prijava za radno mesto 14
 Prijava za radno mesto 7  Informacije o materijalima za pripremu kandidata

 

 

Ostale vesti