• A
  • A
  • A
shutterstock_261177431.jpg
30.11.2021. -
Kretanja na tržištu rada u trećem kvartalu 2021.


U trećem kvartalu 2021. godine broj zaposlenih iznosio je 2 924 500, a broj nezaposlenih 341 500. Stopa zaposlenosti za dati period iznosi 50,0%, a stopa nezaposlenosti 10,5%.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi za treći kvartal 2021. godine, a u poređenju sa drugim kvartalom 2021. godine, kod lica starosti 15 i više godina došlo je do smanjenja kontingenta stanovništva van radne snage (-95 600) na račun povećanja aktivnog stanovništva (+83 000). U okviru kontingenta aktivnog stanovništva došlo je do povećanja broja zaposlenih (+93 400) i smanjenja broja nezaposlenih (-10 500).

Na međukvartalnom nivou, stopa nezaposlenosti smanjena je za 0,6 procentnih poena (p. p.), a stopa stanovništva van radne snage za 1,5 p. p., i u trećem kvartalu 2021. godine iznosile su 10,5%, odnosno 44,2%, respektivno. Istovremeno, stopa zaposlenosti porasla je za 1,7 p. p. i u trećem kvartalu 2021. godine dostigla je nivo od 50,0%. U okviru ukupne zaposlenosti, koja je povećana za 93 400, formalna zaposlenost je povećana za 36 500, dok rast neformalne zaposlenosti iznosi  57 000.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi za treći kvartal 2021. godine, u odnosu na treći kvartal 2020. godine, stopa zaposlenosti povećana je za 2,2 p. p., stopa nezaposlenosti za 0,7 p. p., dok je stopa stanovništva van radne snage smanjena za 2,8 p. p.

U trećem kvartalu 2021. godine, u poređenju sa trećim kvartalom 2020. godine, zabeleženo je međugodišnje smanjenje stanovništva van radne snage (-183 900) prvenstveno na račun rasta zaposlenosti (+107 700), ali  i nezaposlenosti (+ 36 600). Ukupna posmatrana populacija (stanovništvo 15 i više godina) smanjena je za 39 600. 

Od 2021. godine Republički zavod za statistiku sprovodi istraživanje Anketa o radnoj snazi prema novoj, redizajniranoj metodologiji Evrostata. Više informacija o metodološkim promenama i njihovim efektima na glavne statističke pokazatelje može se naći u posebnoj publikaciji „Anketa o radnoj snazi, nova metodologija 2021. na veb strani https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/oblasti/trziste-rada/anketa-o-radnoj-snazi/