• A
  • A
  • A
Anketa o radnoj snazi

Anketa o radnoj snazi omogućava sagledavanje stanja i praćenje promena na tržištu rada putem međunarodno ustanovljenih pokazatelja, među kojima su stopa zaposlenosti i stopa nezaposlenosti. Pored toga, ova anketa obezbeđuje sagledavanje sociodemografskih karakteristika zaposlenog, nezaposlenog i neaktivnog stanovništva i jedini je izvor informacija o neformalnoj zaposlenosti.

Vesti
Vidi sve
30 novembar 2020. Kretanja na tržištu rada u trećem kvartalu 2020.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi u trećem kvartalu 2020. godine broj zaposlenih iznosio je 2 936 600, a broj nezaposlenih 292 000. Stopa zaposlenosti za dati period iznosi 49,9%, a stopa nezaposlenosti 9,0%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Stopa zaposlenosti
49,9 %
Stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godina
26,5 %
Stopa neaktivnosti
45,2 %
Podaci