• A
  • A
  • A
Anketa o radnoj snazi

Anketa o radnoj snazi omogućava sagledavanje stanja i praćenje promena na tržištu rada putem međunarodno ustanovljenih pokazatelja, među kojima su stopa zaposlenosti i stopa nezaposlenosti. Pored toga, ova anketa obezbeđuje sagledavanje sociodemografskih karakteristika zaposlenog, nezaposlenog i neaktivnog stanovništva i jedini je izvor informacija o neformalnoj zaposlenosti.

Vesti
Vidi sve
PitanjeARS.jpg
08.09.2020. - Kako se računa stopa nezaposlenosti?

Povodom polemika koje se u javnosti vode na temu uzroka pada stope nezaposlenosti u Republici Srbiji u drugom kvartalu 2020. godine,  stručnjaci Republičkog zavoda za statistiku smatraju da je neophodno dati dodatno objašnjenje formule za izračunavanje stope nezaposlenosti.

Stopa nezaposlenosti predstavlja udeo nezaposlenih u kontingentu radne snage, tj. aktivnog stanovništva (zaposleni + nezaposleni).

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Stopa zaposlenosti
48,2 %
Stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godina
20,7 %
Stopa neaktivnosti
48 %
Podaci