• A
  • A
  • A
Anketa o radnoj snazi

Anketa o radnoj snazi omogućava sagledavanje stanja i praćenje promena na tržištu rada putem međunarodno ustanovljenih pokazatelja, među kojima su stopa zaposlenosti i stopa nezaposlenosti. Pored toga, ova anketa obezbeđuje sagledavanje sociodemografskih karakteristika zaposlenog, nezaposlenog i neaktivnog stanovništva i jedini je izvor informacija o neformalnoj zaposlenosti.

Obaveštenje

NOVA METODOLOGIJA 2021.

Od 2021. godine Republički zavod za statistiku prelazi na novu, redizajniranu metodologiju Ankete o radnoj snazi. 

Redizajn Ankete odvija se na osnovu i u skladu sa novom Uredbom Evropskog  parlamenta i Saveta, koja je stupila na snagu 1. januara 2021. godine. Nova evropska regulativa zahteva od zemalja EU da primenjuju nove redizajnirane koncepte i metode u Anketi o radnoj snazi od 2021. godine. Republika Srbija, odnosno Republički zavod za statistiku, kao član Evropskog statističkog sistema, paralelno se, sa ostalim evropskim zemljama, prilagođava promenama u evropskom zakonodavstvu. 

Cilj revidiranja metodologije jeste poboljšanje sadržaja Ankete kako bi se omogućilo preciznije praćenje kretanja na tržištu rada, s obzirom na konstantne promene u njegovoj dinamici i strukturi. Uvođenjem novog standardizovanog upitnika obezbeđuje se poboljšanje sveukupnog kvaliteta i međunarodne uporedivosti. 

  Anketa o radnoj snazi - Nova metodologija 2021. 

 

Vesti
Vidi sve
26. februar 2021. Kretanja na tržištu rada u četvrtom kvartalu 2020.

Prema Anketi o radnoj snazi, u četvrtom kvartalu 2020. godine broj zaposlenih iznosio je 2 920 900, a broj nezaposlenih 321000. Stopa zaposlenosti za dati period iznosi 49,7%, a stopa nezaposlenosti 9,9%.

Počev od prvog kvartala 2021. godine, Anketa o radnoj snazi sprovodi se u skladu sa novom Uredbom (EU) br. 2019/1700 Evropskog parlamenta i Saveta, podrazumevajući izmenu metodoloških rešenja koja imaju uticaj na izračunavanje osnovnih indikatora Ankete. Detaljnije informacije mogu se naći na linku.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Stopa zaposlenosti
49,7 %
Stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godina
32,4 %
Stopa neaktivnosti
44,9 %
Podaci