• A
  • A
  • A
Anketa o radnoj snazi

Anketa o radnoj snazi omogućava sagledavanje stanja i praćenje promena na tržištu rada putem međunarodno ustanovljenih pokazatelja, među kojima su stopa zaposlenosti i stopa nezaposlenosti. Pored toga, ova anketa obezbeđuje sagledavanje sociodemografskih karakteristika zaposlenog, nezaposlenog i stanovništva van radne snage i jedini je izvor informacija o neformalnoj zaposlenosti.

Vesti
Vidi sve
09. jun 2023. Kretanja na tržištu rada u prvom kvartalu 2023.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, u prvom kvartalu 2023. godine broj zaposlenih iznosio je 2 835 900, a broj nezaposlenih 317 800. Stopa zaposlenosti za dati period iznosi 49,6%, a stopa nezaposlenosti 10,1%.

U odnosu na prvi kvartal 2022. godine, broj zaposlenih lica starih 15 i više godina povećan je za 31 600, što je uslovilo rast stope zaposlenosti za 1,1 p. p. U istom periodu broj nezaposlenih smanjen je za 24 800 lica, dok je stopa nezaposlenosti smanjena za 0,8 p. p.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Stopa zaposlenosti
50,4 %
Stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godina
24,7 %
Stopa stanovništva van radne snage
44,2 %
Podaci