• A
  • A
  • A
Анкета о радној снази

Анкета о радној снази омогућава сагледавање стања и праћење промена на тржишту рада путем међународно установљених показатеља, међу којима су стопа запослености и стопа незапослености. Поред тога, ова анкета обезбеђује сагледавање социодемографских карактеристика запосленог, незапосленог и становништва ван радне снаге и једини је извор информација о неформалној запослености.

Обавештење

Од 2021. године РЗС je прешао на нову, редизајнирану методологију Анкете о радној снази. 

Редизајн Анкете извршен је на основу и у складу са новом Уредбом Европског  парламента и Савета, која је ступила на снагу 1. јануара 2021. године. Нова европска регулатива захтева од земаља ЕУ да примењују нове редизајниране концепте и методе у Анкети о радној снази од 2021. године. Република Србија, односно РЗС, као члан Eвропског статистичког система, паралелно се, са осталим европским земљама, прилагођава променама у европском законодавству. 

  Анкета о радној снази, нова методологија 2021.

Вести
Види све
28. фебруар 2023. Кретања на тржишту рада у четвртом кварталу 2022.

Према подацима Анкете о радној снази, у четвртом кварталу 2022. године број запослених износио је 2 888 700, а број незапослених 291 100. Стопа запослености за дати период износи 50,1%, а стопа незапослености 9,2%.  У поређењу са четвртим кварталом 2021. године, стопа незапослености је мања за 0,6 процентних поена (п. п.), а стопа запослености је незнатно повећана, за 0,1 п. п.

Опширније
Кључни показатељи
Стопа запослености
50,1 %
Стопа незапослености младих од 15 до 24 година
24,3 %
Стопа становништва ван радне снаге
44,9 %
Подаци