• A
  • A
  • A
Анкета о радној снази

Анкета о радној снази омогућава сагледавање стања и праћење промена на тржишту рада путем међународно установљених показатеља, међу којима су стопа запослености и стопа незапослености. Поред тога, ова анкета обезбеђује сагледавање социодемографских карактеристика запосленог, незапосленог и неактивног становништва и једини је извор информација о неформалној запослености.

 

Вести
Види све
shutterstock_689023369.jpg
29.05.2020. - Кретања на тржишту рада у првом кварталу 2020.

У првом кварталу 2020. године број запослених износио је 2 877 400, а број незапослених 310 300. Стопа запослености за дати период износи 48,7% а стопа незапослености 9,7%.

Опширније
Кључни показатељи
Стопа запослености
48,7 %
Стопа незапослености младих од 15 до 24 година
25,5 %
Стопа неактивности
46 %
Подаци