• A
  • A
  • A
Анкета о радној снази

Анкета о радној снази омогућава сагледавање стања и праћење промена на тржишту рада путем међународно установљених показатеља, међу којима су стопа запослености и стопа незапослености. Поред тога, ова анкета обезбеђује сагледавање социодемографских карактеристика запосленог, незапосленог и неактивног становништва и једини је извор информација о неформалној запослености.

 

Вести
Види све
shutterstock_519208156.jpg
29.11.2019. - Кретања на тржишту рада у трећем кварталу 2019.

У трећем кварталу 2019. године број запослених износио је 2 938 700 а број незапослених 308 400. Стопа запослености за дати период износи 49,6% а стопа незапослености 9,5%.

Опширније
Кључни показатељи
Стопа запослености
49,6 %
Стопа незапослености младих од 15 до 24 година
26 %
Стопа неактивности
45,2 %
Подаци