• A
  • A
  • A
Анкета о радној снази

Анкета о радној снази омогућава сагледавање стања и праћење промена на тржишту рада путем међународно установљених показатеља, међу којима су стопа запослености и стопа незапослености. Поред тога, ова анкета обезбеђује сагледавање социодемографских карактеристика запосленог, незапосленог и становништва ван радне снаге и једини је извор информација о неформалној запослености.

Обавештење

Од 2021. године РЗС je прешао на нову, редизајнирану методологију Анкете о радној снази. 

Редизајн Анкете извршен је на основу и у складу са новом Уредбом Европског  парламента и Савета, која је ступила на снагу 1. јануара 2021. године. Нова европска регулатива захтева од земаља ЕУ да примењују нове редизајниране концепте и методе у Анкети о радној снази од 2021. године. Република Србија, односно РЗС, као члан Eвропског статистичког система, паралелно се, са осталим европским земљама, прилагођава променама у европском законодавству. 

  Анкета о радној снази, нова методологија 2021.

Вести
Види све
31. мај 2022. Кретања на тржишту рада у првом кварталу 2022.

Према Анкети о радној снази у првом кварталу 2022. године број запослених износио је 2 869 700, а број незапослених 341 400. Стопа запослености за дати период износи 49,3%, а стопа незапослености 10,6%.

Опширније
Кључни показатељи
Стопа запослености
49,3 %
Стопа незапослености младих од 15 до 24 година
28,8 %
Стопа становништва ван радне снаге
44,8 %
Подаци