• A
  • A
  • A
shutterstock_261177431.jpg
30.06.2021. -
Kretanja na tržištu rada u prvom kvartalu 2021.


U prvom kvartalu 2021. godine broj zaposlenih iznosio je 2 722 200, a broj nezaposlenih 399 400. Stopa zaposlenosti za dati period iznosi 46,3%, a stopa nezaposlenosti 12,8%.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi za prvi kvartal 2021. godine, a u poređenju sa četvrtim kvartalom 2020. godine, kod lica starosti 15 i više godina došlo je do smanjenja broja zaposlenih  (-79 500) i povećanja broja nezaposlenih (+64 200) i stanovništva van radne snage (+7 700).

Na međukvartalnom nivou, stopa zaposlenosti smanjena je za 1,3 p. p., a stopa stanovništva van radne snage je povećana za 0,2 p. p., i u prvom kvartalu 2021. godine iznosile su 46,3%, odnosno 46,9%, respektivno. Istovremeno, stopa nezaposlenosti porasla je za 2,1 p. p. i u prvom kvartalu 2021. godine iznosi 12,8%.

Ukupna zaposlenost smanjena je za 79 500, pre svega zbog smanjenja broja zaposlenih u neformalnom sektoru, za ≈ -68 000. Najveći pad zaposlenosti zabeležen je u sektoru delatnosti Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (≈ -32 700 ), što je i očekivano imajući u vidu smanjenje obima poljoprivrednih  radova u zimskim mesecima.

U Regionu Šumadije i Zapadne Srbije broj zaposlenih smanjen je za 50 900, dok broj zaposlenih u Beogradskom regionu beleži diskretan rast (+5 200). 

Od 2021. godine Republički zavod za statistiku sprovodi istraživanje Anketa o radnoj snazi prema novoj, redizajniranoj metodologiji Evrostata. Više informacija o metodološkim promenama i njihovim efektima na glavne statističke pokazatelje može se naći u posebnoj publikaciji „Anketa o radnoj snazi, nova metodologija 2021. na veb strani https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/oblasti/trziste-rada/anketa-o-radnoj-snazi/