• A
  • A
  • A
shutterstock_288640193.jpg
27.01.2021. -
Anketa o radnoj snazi Nova metodologija 2021.


Cilj revidiranja metodologije jeste poboljšanje sadržaja Ankete kako bi se omogućilo preciznije praćenje kretanja na tržištu rada, s obzirom na konstantne promene u njegovoj dinamici i strukturi. Uvođenjem novog standardizovanog upitnika obezbeđuje se poboljšanje sveukupnog kvaliteta i međunarodne uporedivosti. 

Neke od najznačajnijih metodoloških promena odnose se na isključivanje lica koja proizvode robu i usluge većim delom namenjene ličnoj potrošnji, a manjim delom tržišnoj razmeni iz kontingenta zaposlenih. Uvode se nova pitanja, a neka postojeća se preformulišu kako bi se adekvatnije ispitala kretanja na tržištu rada, poput rastuće fleksibilne zaposlenosti; kako bi se preciznije utvrdile prepreke za učešće na tržištu rada; kako bi se utvrdile najefikasnije metode pronalaženja posla; obezbedilo preciznije merenje odsustva i razloga odsustva sa posla, samim tim i izvršenih i neizvršenih časova rada; omogućila detaljnija analiza poslovne strukture samozaposlenih i sl. 

Nastupajuće metodološke promene mogu imati efekte na ključne indikatore Ankete o radnoj snazi, kao što su stope zaposlenosti, nezaposlenosti i neaktivnosti. Kako bi se ispitali efekti promene metodologije i obezbedili elementi za reviziju najvažnijih statističkih pokazatelja (stope zaposlenosti, nezaposlenosti, neaktivnosti), a radi dobijanja uporedive serije podataka od 2010. do danas, tokom 2020. godine paralelno je sprovedeno pilot i redovno istraživanje. Takođe, tokom 2020. godine razvijeno je novo aplikativno rešenje za unos podataka Ankete o radnoj snazi, koje treba da olakša popunjavanje upitnika. 

Imajući u vidu sve gore navedeno, objavljivanje prvih rezultata Ankete o radnoj snazi (za prvi kvartal 2021) po novoj metodologiji planirano je za kraj juna 2021. godine (mesec dana kasnije nego što je do sada to bila praksa), kada će biti raspoloživo i više informacija o metodološkim promenama i njihovim efektima na glavne statističke pokazatelje. Tada će biti urađena i revizija već objavljenih podataka kako bi se obezbedila uporedivost glavnih indikatora sa novom metodologijom.

  Anketa o radnoj snazi - Nova metodologija 2021.