• A
  • A
  • A
sajt.png
04.10.2019. -
Истраживање здравља становништва Србије 2019. 


Републички завод за статистику у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством здравља Републике Србије, уз финансијску подршку ЕУ, спровешће, у периоду од 6. октобра до 30. децембра 2019. године, Истраживање здравља становништва Србије 2019.

Истраживање здравља становништва Србије представља национално истраживање које се спроводи у складу са међународним стандардима, сваких шест година.

Главни циљ Истраживања је да се, на основу репрезентативног узорка (око 6000 случајно изабраних домаћинстава), добије опис здравственог стања становништва старости 15 и више година, као и деце узраста од 5 до 14 година. 

Истраживањем се прикупљају информације о томе како грађани доживљавају своје здравље, до које мере користе здравствену заштиту и како се брину о свом здрављу – прихватајући одређене стилове живота или ослањајући се на превентивне и друге здравствене услуге. Добијени подаци послужиће за планирање здравствене заштите, за процену распрострањености различитих болести, сагледавање узрока њиховог настајања, као и за дефинисање начина лечења и контроле, односно за унапређење јавног здравља у Србији.

Прикупљање података на терену вршиће професионални тимови анкетара. Током спровођења истраживања обавиће се и основна антрополошка мерења (висина, телесна маса) и мерење крвног притиска анкетираних лица. Грађани ће, на основу извршених мерења, од здравственог радника – члана тима анкетара, бесплатно добити основне информације о свом здрављу. 

Сви подаци прикупљени у Истраживању, у складу са одредбама Закона о званичној статистици, представљају службену тајну и објављују се искључиво у збирном (агрегираном) облику. Такође, у складу са Законом о заштити података о личности, сви подаци ће бити прикупљани искључиво уз писану сагласност испитаника.

Републички завод за статистику и Институт за јавно здравље Србије унапред се захваљују на сарадњи и учешћу у овом важном истраживању.

Саопштење за јавност

Остале вести