• A
  • A
  • A
ppLogo.png (1)
24.12.2019. -
Javni poziv


JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI
O NACRTU ZAKONA O POPISU POLJOPRIVREDE
2021.


Republički zavod za statistiku poziva građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o Popisu poljoprivrede 2021.

Javna rasprava sprovodi se od 25. Decembra 2019. godine do 25. januara  2020. godine.

Osim na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku, javni poziv za učešće u javnoj raspravi objavljuje se i na Portalu e-uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije unose se u poseban obrazac (preuzima se ovde), koji se dostavlja Republičkom zavodu za statistiku na imejl adresu: javna.rasprava@stat.gov.rs. ili poštom na adresu Republički zavod za statistiku, Milana Rakića 5, 11000 Beograd, sa napomenom „ za Nacrt zakona „

Po okončanju javne rasprave, Republički zavod za statistiku će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi.

Nacrt zakona

Obrazloženje

Program javne rasprave

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o  Nacrtu zakona o Popisu  poljoprivrede 2021.

Ostale vesti