• A
  • A
  • A
Становништво

Подаци о броју становника, старосној и полној структури, географском распореду, виталним догађајима (рођени/умрли и закључени/разведени бракови) односно о природном и механичком кретању становништва (миграцијама), као и подаци о здрављу становништва.

Погледајте и ово
Старосна пирамида становништва
vizuelizacija.png
Инфографика
stanovnistvo1.png
Ексел табеле