• A
  • A
  • A
Унутрашња трговина

Статистика унутрашње трговине обухвата и приказује робни промет и пружање услуга при продаји робе, који се остварује посредством трговинске делатности (продаја трговинске робе без прераде). Делатност унутрашње трговине (трговина на велико и мало и поправка моторних возила и мотоцикала,  трговина на велико, трговина на мало) статистика прати системом статистичких истраживања која се спроводе на узорку и којима су обухваћена правна лица. Резултати за скуп предузетника добијају се на основу обраде административних извора.

Вести
Види све
shutterstock_138499562.jpg
01.12.2021. - Унутрашња трговина, III тромесечје 2021. године

Промет робе у трговини на велико и трговини на мало моторним возилима (продаја и поправка, област 45 КД) у Републици Србији у трећем тромесечју 2021, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 13,6%.

Опширније