• A
 • A
 • A
Шта је Истраживање вишеструких показатеља (Multiple Indicator Cluster Survey – MICS)?
 • MICS представља глобални истраживачки програм развијен од стране УНИЦЕФ-а кроз консултације са другим агенцијама Уједињених нација. MICS је конципиран тако да обезбеди статистички поуздане и међународно упоредиве податке за кључне социјалне индикаторе и усмерен је на најосетљивији део популације: жене, децу и угрожене и маргинализоване групе становништва. Резултати овог истраживања чине једну од најзначајнијих база података, а за многе индикаторе који се односе на здравље, развој и образовање деце, младих и жена MICS представља једини извор података.

  Истраживање је на глобалном нивоу први пут спроведено 1995. године и од тада се, на сваких пет година, спроводи у више од сто земаља. Србија је једна од малобројних земаља које су спровеле све претходне циклусе MICS истраживања (укупно пет). Нови круг, MICS6, покренут је у октобру 2016. године и посебно је усмерен ка прикупљању података који се тичу Циљева одрживог развоја (Sustainable Development Goals – SDG). У Србији су у току припреме за спровођење овог круга истраживања.

  Опширније

Актуелно
Медијска кампања
 • "Отворите нам врата, покажите да вам је стало"

   

  ТВ спот

  Републички завод за статистику и УНИЦЕФ Србија, у просторијама Медија центра, представили су коначне резултате Истраживања вишеструких показатеља положаја жена и деце у Србији  2014. и Истраживања вишеструких показатеља положаја жена и деце у ромским насељима у Србији 2014 – MICS 5.

Архива MICS истраживања

  Подели ову страну  


 


  Контакт


Надежда Богдановић

е-mailnadezda.bogdanovic@stat.gov.rs 
тел: +381 11 2412 922, лок. 285

 

Драгана Ђоковић Папић

е-mailddjokovic_papic@stat.gov.rs 
тел: +381 11 2410 947

 

Владица Јанковић

е-mail: vladica.jankovic@stat.gov.rs
тел: +381 11 2412 922, лок. 297

  Линкови

Глобални MICS програм