• A
  • A
  • A

Преговори са Европском унијом

Поглавље 18 - Статистика

Преговори у оквиру Поглавља 18, које се односи на статистику, обухватају усклађивање правних прописа  Републике Србије са правном тековином Европске уније. Ово поглавље се сматра веома значајним пошто ће позитивне промене које проистичу из успешног процеса преговора као резултат имати бољи квалитет, доступност и веродостојност података. Поуздана и упоредива статистика је предуслов успешних преговора, стога је ова улога статистике посебно евидентна у областима економије, финансија, пољопривреде и регионалне политике.

Поред свог (Преговарачког поглавља 18), РЗС је директно укључен у рад још 16 преговарачких поглавља.

На Међувладиној конференцији Европске уније и Републике Србије, 10. децембра 2018. године, званично је отворено Поглавље 18 ‒ Статистика.

  Подели ову страну  


 


  Контакт


Кристина Павловић

е-mail: kristina.pavlovic@stat.gov.rs
тел: +381 11 2412 922, лок. 249

  Линкови

Извештај са скрининга

Извештај ЕК о напретку Србије за 2023. годину (само на енглеском)

Извештај ЕК о напретку Србије за 2022. годину (само на енглеском)

Извештај ЕК о напретку Србије за 2021. годину (само на енглеском)

Извештај ЕК о напретку Србије за 2020. годину (само на енглеском)

Извештај ЕК о напретку Србије за 2019. годину (само на енглеском)

Извештај о напретку за 2018. годину (само на енглеском)

Извештај о напретку за 2016. годину

Извештај о напретку за 2015. годину

Извештај Peer Review мисије