• A
  • A
  • A
Попис становништва, домаћинстава и станова

Попис становништва, домаћинстава и станова је статистичко истраживање које се спроводи у десетогодишњој периодици с циљем да се прикупе подаци о броју и основним географским, демографским, социоекономским, етно-културалним и другим карактеристикама свих основних јединица пописа (лица, домаћинстава и станова) до најнижег територијалног нивоа.
Попис обезбеђује потпуне, квалитетне и међународно упоредиве статистичке податке, који су изузетно значајни за планирање друштвеног и економског развоја.