• A
  • A
  • A
Миграције становништва

Унутрашње миграције становништва представљају годишње истраживање које обухвата основне демографске податке о лицима која су променила пребивалиште, односно трајно су се преселила из свог досадашњег места (насеља) сталног становања у друго место (насеље) унутар граница Републике Србије. За прикупљање података о лицима која су променила пребивалиште надлежно је Министарство унутрашњих послова. РЗС не спроводи истраживање о међународним миграцијама.

 

Вести
Види све
shutterstock_169510868.jpg
28.06.2019. - Унутрашње миграције, 2018.

Током 2018. године 122 193 лица променило је пребивалиште, односно трајно су се преселила из једног у друго место (насеље) Републике Србије. Просечна старост лица која су променила пребивалиште је 34,2 године (за мушкарце 34,8 година, а за жене 33,6 година).

Опширније
Подаци